تیوال نمایش لوله
S3 : 15:11:39
خرید بلیت
۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۶ مهر تا ۰۴ آبان
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: علیرضا اجلی
:محمدرضا آبادی، ارغوان راستی، ابراهیم عبدی، مصطفی عطری، زهرا فضل اله، یاسمن وفایی، حسین یوسفی

: آتنا قیدى
: نوشین صفری
: مجتبی شاملو
: عرفان فرشى زاده
: یاسمن حسین پور
: بهرام حاجی جعفرى
: معصومه جاوید
: شهره شاهی سوندى
: شایان کیانى

اجرای پیشین این نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی

کارگران سازمان رسمی اخراج می شوند، <لا>گویان پنهان، آری می گویند به سکوت.

مکان

خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۶۴۱۹۸۵۰

گزارش تصویری تیوال از نمایش لوله / عکاس: پریچهر ژیان

... دیدن همه عکس ها »

اخبار وابسته

» «لوله» روایتی از لا گویانِ پنهان

آواهای وابسته