تیوال نمایش لیتراما (شنبه های نمایش انگلیسی در مکتب تهران)
S3 : 21:04:46
شنبه¬های نمایش انگلیسی در مکتب تهران
  ۱۳ مرداد، ۲۰ مرداد
  ۱۹:۳۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: وودی آلن
: شیوا اردویی
:محمد سعیدی، مانوش مجدزاده، شایان دیلمقانی

: مانوش مجدزاده
: مصطفی حیدری
: محمدرضا موسوی
: مصطفی حیدری
: کیارش رادمهر

شب وودی آلن
نمایشنامه مرگ در می‌زند
داستان کوتاه: آقای بزرگ

سبک:
درام
شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران
تلفن:  ۸۸۹۳۵۵۸۳-۵