تیوال نمایش خروس
S3 : 21:03:37
  ۱۰ تا ۳۱ مرداد
  ۱۹:۴۵
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمد رحمانیان
: پیمان قیاسی
:زهرا عظیمی، نرگس هزاره، رامین عزیزی، محمد صمدی، عالم صبوری

: مرتضی آقاحسینی
: شهربانو محمدی
: حامد علی زاده
: اکبر اکبر زاده
: محسن رومی
: مجتبی گیویان
: پیمان قیاسی
: فریبا جدیدی
: شهر آشوب مفتاحی
خواهر و برادری افغان (ماه جان و کاکا نقشبند) در دهی در افغانستان زندگی میکنند. ماه جان پیر دختری است که تمام عشق و همدمش خروسش میباشد و کاکا هم در کار دلالی است و بسیار حراف و دروغگو، با ورود طالبان (سخی داد) زندگی انها دچار فراز و نشیب زیادی میگردد که باعث توقیف خروس ماه جان نیز میشود. لیلما دختری است که در مزار شریف مورد تجاوز طالبان قرار گرفته و از انجا فرار میکند و به خانه ماه جان و کاکا پناهنده میشود که در انجا میفهمد که باردار است ...

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش خروس / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته