تیوال نمایش مثل خواب مثل رویا
S3 : 23:20:21
  ۰۸ تا ۲۴ خرداد
  ۱۹:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: محمد قاسمی
:پری بارانی، محمد قاسمی، رستا رضوی، فرید طاهری، میثم محمدی
:محمد قاسمی

: محمد بهراد
: کوروش عبدی، محمد علی رحمانی، محمد بهراد
: شادان رستمی
: رسول رنجبر
: متین مردادی
: محمد قاسمی
چهار اپیزود با بار معنایی همگون راجع به زنان در تاریخ ایران

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش مثل خواب مثل رویا / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته