تیوال اجراخوانی احساسات مخلوط
S3 : 16:26:43
  شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: ریچارد بایر
: نسیم ادبی
:نسیم ادبی، بهنام شرفی، آرمین همتی، اویس خلیل زاده

: عاطفه غضنفری
: ماهور موساییان
: آرمین همتی
و عشق سرآغاز تمام ماندن هاست...

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹