تیوال نمایش Danny
S3 : 16:26:16
جشنواره میکرولیو
  شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: الکا هدایت

: الیکا هدایت، ژینوس تقی زاده
: پویا پورامین
: ارشیا جم
: مرتضی فاتحی
: ریحانه کوثری مهر
: سلما پورامین

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲