تیوال نمایش بیست و یک
T1 : 12:20:43
  پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
  پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۳۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: بهادر مالکی

: امیر زاغری
: نگار شهبازی
: بهنام مالکی
هر جوجه برای آزاد شدن از تخم ، باید "بیست و یک" روز در آن تنها بماند این یک قانون بدیهی ست!

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹

گزارش تصویری تیوال از نمایش بیست و یک / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته