تیوال نمایشنامه‌خوانی برادر جان
T1 : 13:12:42
گر چه دهان گلخانه‌ی ذهن است اما در سرزمین کابوس دهانت را می‌بویند مبادا ...
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: مهدی خالدی
: مهدی رضایی، حمیدرضا جواهری، آتنا تندرو، نگار منوچهری، محسن کاظمی، مریم حاج محمدی، محمود بیات، ساراعلاقمند، حسین رضوانی، رها عادلی، عماد زارعی، فاطمه توانا
: مهدی خالدی
روزمرگی دو برادر

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲