کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | یاسر متاجی: از ابتذال و اضمحلال فضای تئاتر که به تنگ آمده بودیم بیانیه امضا کردن‌
S3 : 15:42:32 | com/org
از ابتذال و اضمحلال فضای تئاتر که به تنگ آمده بودیم
بیانیه امضا کردن‌تان چه بود؟
هم پیاز را خوردید هم تازیانه را...
شما که نمی‌روید نه از رو نه از این کالبد بی‌جان تئاتر
شاید بهتر باشد که ما برویم

--بدیهی است این متن شامل همه‌ی اهالی تئاتر نمی‌شود و ارج و قدر دارند عده‌ی قلیلی که آتش تئاتر به جان‌شان گرفته اما امان از ۲۵۰ نفر با هر توجیهی که داشته باشند
گاهی فکر می کنم برخی امضا کنندگان بیانیه را نمی خوانند و صرفا جهت همراهی وهمسویی با سایر همکاران نامشان را اضافه می کنند
نیلوفر ثانی
گاهی فکر می کنم برخی امضا کنندگان بیانیه را نمی خوانند و صرفا جهت همراهی وهمسویی با سایر همکاران نامشان را اضافه می کنند
گویا انحرافی در مسیر متن در گرفته، از آنچه که بوده و آنچه که شده... حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
۰۳ خرداد
رضا بهکام
گویا انحرافی در مسیر متن در گرفته، از آنچه که بوده و آنچه که شده... حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
بهکام جان اینطور که بسیاری از امضاکنندگان درحال توجیه و فریاد در لایوهای اینستاگرامی هستند،گویا از همین کم و کیف مطلع بودند
اگر متن هم تغییرکرده و عده ای مطلع نبودند که جای صد تاسف بیشتر داره
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید