تیوال | ویترین
S3 : 02:27:18
نمایش‌ها
کاری از گروه تئاتر ثلث

نمایش فورس ماژور

۰٫۰
⭐︎ ک: عرفان رضوی / ن: علی مؤذن
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش مهمانسرای دو دنیا

۰٫۰
⭐︎ ک: پریسا مهدوی / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شب بخیر مادر

۳٫۵
⭐︎ ک: فرید سلیمانی / ن: مارشا نورمن
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۹:۱۵
۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
همت عالی هنردوستان صرف حمایت از کارگردان نمایش در مبارزه با بیماری های خاص خواهد شد

نمایش غروب روزهای آخر پاییز

۰٫۰
⭐︎ ک: اکبر حسنی / ن: فریدیش دورنمانت
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۵ تا ۳۱ شهریور ساعت ۲۱:۱۵ و ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایشی برای تصمیم گیری در مورد ماندن یا رفتن عشق

نمایشنامه‌خوانی چهارگانه عاشقانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: دانیال روستایی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ از شهریور ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته