تیوال | ویترین
S3 : 08:27:46
برنامه‌های گذشته
ما هر شب خواب های وحشتناک میبینیم ، از خواب می پریم و دیگه دلمون نمیخواد خوابمون ببره...

نمایش این یک اعتراف است

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: شادی اسدپور
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۳ تیر تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

پرفورمنس بودن

۲٫۶
⭐︎ ک: بارا زیگفوس دوتیر
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ یکشنبه ۱۶ تا ۱۸ تیر ساعت ۱۷:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
با نگاهی به نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس نوشته تنسی ویلیامز

نمایش هوس و هفت دقیقه

۳٫۴
⭐︎ ک: علیرضا مهران / ن: علی اصغری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۳۰ خرداد تا ۰۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰ و ۲۲:۳۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش ماجرای عجیب سگی در شب

۳٫۶
⭐︎ ک: افسانه کمالی / ن: سایمون استیونز
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۱۹ خرداد تا ۲۱ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کرونوس

۳٫۹
⭐︎ ن و ک: علی صفری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۱۹ خرداد تا ۲۱ تیر ساعت ۱۹:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان