تیوال | ویترین
S3 : 09:48:20
برنامه‌های گذشته
کاری از گروه هنری آکسان

نمایشنامه‌خوانی خواهران

۰٫۰
⭐︎ ک: علیرضا اسفندیاری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برگزیده جشنواره مونولوگ افرا و برنده جایزه ویژه بازیگری

نمایش عمو زنجیرباف

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی رضایی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ یکشنبه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی غرب غم زده

۰٫۰
⭐︎ ک: فریده قربانی دانش / ن: مارتین مک دونا
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۶ تا ۲۳ آذرماه روزهای شنبه ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خط خطی

۳٫۷
⭐︎ ک: مصطفی نیک امجاد / ن: سامان سزاوار، مصطفی نیک امجاد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۹ و ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
بیچاره عشق من ...

نمایشنامه‌خوانی اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
⭐︎ ک: عاطفه سامقانی / ن: محمدامیر یاراحمدی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ جمعه ۰۱ آذر ساعت ۱۵:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان