تیوال | ویترین
T1:09:55:25
فیلم‌ها

فیلم ماجرای نیمروز (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ اسفند تا ۳۰ تير
:  ۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آوانتاژ (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۵ اسفند تا ۳۰ خرداد
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم مهتاب (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۳ بهمن تا ۳۰ خرداد
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۸ بهمن تا ۳۰ خرداد
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم هفت معکوس (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ اسفند تا ۳۰ تير
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم فلامینگو شماره ۱۳ (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۳۰ بهمن تا ۳۰ خرداد
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم ۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی (هنر و تجربه - مستند)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ اسفند تا ۳۰ خرداد
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم مفت آباد (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۴ اسفند تا ۳۰ تير
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم هفت و پنج دقیقه (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۰۵ اسفند تا ۳۰ خرداد
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم خماری (هنر و تجربه)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
۲۷ اسفند تا ۳۰ تير
:  ۱۲,۰۰۰ تومان