تیوال | ویترین
S1 : 05:38:55
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه نقاشی علی بازماندگان

📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه لحظه قطعی

📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۹ تیر تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

📍︎ پژوهش آفتاب پارسی
📅︎ ۰۱ تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ تا ۰۰:۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان

نمایشگاه روایت گم‌شده

📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۵ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کورا بدن تو صحنه نبرد است

📍︎ گالری موسسه هوم
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۱۱ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه پس از خاکستری ها

📍︎ گالری شَلمان
📅︎ ۲۹ تیر تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طنین صلح

📍︎ گالری شکوه
📅︎ ۲۹ تیر تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی های سهراب مرزبان

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۰۵ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه صد اثر صد هنرمند

📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دکوفو

📍︎ گالری مکث
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۲۳ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه یادنگاره‌ها

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کارگاه چوب

📍︎ نگارخانه برگ
📅︎ ۲۴ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

کارگاه تجسم خلاق

📍︎ موزه آبگینه
📅︎ ۳۰ تیر تا ۳۰ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه باغ مقدس

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرگ رنگ

📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فسانه

📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من

📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خود در ادراکی دیگر

📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۲۰۱۸

📍︎ گالری آریانا
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقطه ی کور

📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه کارنمای پژوهشی

📍︎ گالری خانه‌هنرمندان
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه غزل مروی

📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فراتر از درون

📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۱۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه رو در رو با موج نویی ها

📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فراسو

📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۶ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مولانا و مولی

📍︎ گالری سلام
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۲۳ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نقاشی تئاتر نخته: کالبد

📍︎ گالری محسن
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه وارونا ۳

📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه صور خیال ٣

📍︎ گالری پردیس ملت
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۱۶ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آب

📍︎ گالری لاله
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۱۸ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نوستالژی

📍︎ ایده گالری
📅︎ جمعه ۲۶ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کارت پستال های مشروطه

📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۱۴ مرداد تا ۱۲ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه چطور از روی ترس تصمیم نگیریم

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منتخبی از مجموعه اعتماد

📍︎ گالری اعتماد یک
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حضور غایب

📍︎ گالری شَلمان
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه آنچه ما نیستیم

📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۹ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه شهرآرا

📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ۲۶ مارچ ۱۹۷۶

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه ی مجموعه ها

📍︎ نگارخانه خورشید
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشیخط مراد فتاحی

📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۲۶ مرداد تا ۰۳ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه راز قهوه

📍︎ نگارخانه قاف
📅︎ جمعه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کپی برابر اصل

📍︎ گالری آریا
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۱۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۲#۱۳۹۷

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نور علی نور

📍︎ گالری Ag
📅︎ ۱۹ مرداد تا ۱۶ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته