تیوال | ویترین
S1 : 05:38:51
گردش‌ها

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۰۱ خرداد تا ۰۱ اسفند
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

دوره آموزشی کمک‌های اولیه |پیشرفته|

📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۰۲ دی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

گردش خیابان سی تیر |پیاده‌روی در گذر ادیان|

📅︎ پنج‌شنبه ۱ شهریور
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش تهران‌گردی |به زبان انگلیسی|

📅︎ سه‌شنبه ۳۰ مرداد
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن |شاهرود، بسطام و جنگل ابر|

📅︎ ۳۱ مرداد و ۱ شهریور
۵۲۵,۰۰۰ تا ۱۶۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن |ریل‌رو|

📅︎ هر هفته پنج‌شنبه‌ها
۱۷۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۱۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش سرگذشت ادیان در محله اودلاجان

📅︎ جمعه ۲ شهریور
۶۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش کوچه پس کوچه‌های استانبول | همراه با منصور ضابطیان

📅︎ سه‌شنبه ۰۶ تا ۱۱ شهریور
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته