تیوال | ویترین
T1 : 23:35:55
نمایش‌ها

نمایش خوب بد زشت

⭐︎ ن و ک: ابوالفضل حاجی علی خانی
📍︎ سالن حافظ
📅︎ ۲۷ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰
٪۵۰
مستندنگاری ابری که باران شد و به غایت بارید

نمایش شیدایی

⭐︎ ن و ک: اصغر گروسی
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش عروس روز دهم

⭐︎ ن و ک: مریم شعبانی
📍︎ پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن اصلی
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۵۰
نمایش‌های گذشته