تیوال | ویترین
T1 : 23:47:38
نمایش‌ها
تو با اون وقار و اون پال دکوپایت واستاده بودی اونجا تسبیح تو می زدی اما سرتو بلند نکردی یه نظر جلوتو نگاه کنی که آخه این کیه که به دام افتاده داره بال بال می زنه

نمایش پایین گذر سقاخانه

⭐︎ ک: حامد آقایی / ن: اکبر رادی
📍︎ پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن محمدعلی کشاورز
📅︎ ۲۴ مهر تا ۲۳ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰
نمایش‌های گذشته