آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 23:35:19 | com/org

نمایش رادیویی تیتر

۳٫۰ از نخستین نمایش‌های شنیداری فضای مجازی
ن و ک: زهره یحیایی
۳,۵۰۰ تومان
خرید

نمایش اسطرلاب ۱/۱

۳٫۶ اجرای محدود فقط ۱۰ شب
ن و ک: صدرا صباحی
تئاتر مستقل تهران
۰۵ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی زندگی شیرین با مزه سگی

۰٫۰ سگ اعصاب خُردکنِ بی اصل و نسبِ همسایه‌ی دیوار به دیوارِ خونه‌ی بابام از من بهتر زندگی می کرد.
ک: شادی اسدپور / ن: حامد مکملی
شنبه ۱۰ تا ۱۵ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
نمایش‌های گذشته