کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 20:10:24 | com/org

نمایش عجیب السلطنه

۰٫۰
تماشاخانه سنگلج
۲۲ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش آزادی از قید تعلق

۰٫۰
ن و ک: محمد میرزاحسینی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ تیر تا ۰۹ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش با من حرف بزن

۰٫۰ برگرفته از سه اثر مکتوب نمایشی
ن و ک: حامد شیخی
تماشاخانه ملک
۲۵ تیر تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵
٪۲۵

نمایش واجد شرایط

۰٫۰
ک: مصطفی کزازی / ن: آیدین آقازاده
خانه نمایش دا
۱۵ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه شنبه های لعنتی

۰٫۰ گروه تیاتر خرداد
ن و ک: محمدمهدی خاتمی
تئاترشهر - سالن سایه
۳۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته