تیوال | ویترین
T1 : 23:39:10
نمایش‌ها

نمایش رویاى ماه

⭐︎ ک: احسان مجیدى / ن: مریم کاظمى
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۳ تا ۲۸ مهر ساعت ۱۷:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰
٪۵۰

نمایش دزد قصه ها

⭐︎ ن و ک: عباس قاصدزاده
📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ ۱۶ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش رینارد روباهه

⭐︎ ک: احمد تیموری / ن: آرتور فاکویز
📍︎ فرهنگسرای فردوس
📅︎ ۱۸ مهر تا ۲۰ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۸,۴۰۰ تومان

نمایش چوپان و چوب جادویی

⭐︎ ن و ک: محمدحسین داداش نیا
📍︎ خانه فرهنگ نور
📅︎ ۱۶ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش مخ پریشون‌های شلم

⭐︎ ک: مریم آشوری / ن: ساندرا فنیچل آشر
📍︎ تالار هنر
📅︎ ۱۳ تا ۲۷ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خروسی که می خواست شب را ببیند

⭐︎ ک: آرش شریف زاده / ن: بهرام جلالی پور
📍︎ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
📅︎ ۱۳ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۳۰
۶,۰۰۰ تومان

نمایش خاله ریزه و شیپور سحرآمیز

⭐︎ ن و ک: مهرداد قرآن کیش
📍︎ سینما ایران
📅︎ ۱۸ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۹,۸۰۰ تومان

نمایش دختران عینکی

⭐︎ ک: مریم اکبری / ن: انه نگری
📍︎ تالار هنر
📅︎ ۱۳ تا ۲۷ مهر ساعت ۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش جزیره لانگولیا

⭐︎ ک: امیررضا توکلی، حمید ندیمی / ن: کیومرث قنبری آذر
📍︎ فرهنگسرای نیاوران
📅︎ ۱۶ مهر تا ۲۴ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۹,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته