آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 00:55:26 | com/org

نمایش پزشک نازنین

۰٫۰ فقط بیست تا کلمه! بعدش دوباره می زنیمت!
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۰ مرداد تا ۰۴ شهریور ساعت ۱۹:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسم

۰٫۰ اسم شما به شما رنگ و شکل می‌دهد یا شما به اسم تون رنگ و شکل می‌دهید؟
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش اسبهای پشت پنجره

۰٫۰
تماشاخانه ملک
۱۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش آقای اشمیت کیه؟

۰٫۰ حس می کنم تو یه سیل افتادم و با سرعت دارم به طرف جایی می رم که نمی دونم کجاست، کاری هم از دستم بر نمیاد. به نظر تو چیکار می تونیم کنیم؟
ک: محمدمهدی رضائیان / ن: سباستین تیری
تماشاخانه شانو
۰۸ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش آتن - مسکو

۰٫۰
ک: امیر عابدین پور / ن: ادوکیموس سولاکیدیس
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۴ تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسطرلاب

۰٫۰
ن و ک: صدرا صباحی
تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی کوپه ۶۴

۰٫۰
ک: فرزاد احدی / ن: مریم پورورهرام
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش واجد شرایط

۰٫۰
ک: مصطفی کزازی / ن: آیدین آقازاده
خانه نمایش دا
۰۵ تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته