تیوال | ویترین
S3 : 15:30:29
برنامه‌های گذشته

کنسرت تونی اووِرواتر (باس ویول، هلند)، اجرای اختتامیه

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ پنجشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت ماتس آیلِرتسن (کنترباس، نروژ)، رنو گارسیا فونس (کنترباس، فرانسه)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ چهارشنبه ۱۴ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت فِرِنک اسنِتبرگر (گیتار، مجارستان)، بیورن مه‌یر (گیتار باس، سوید)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ سه‌شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی بوستان (شورانگیز، ایران)، آنیا لخنر (ویلنسل، آلمان)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ دوشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت اولاش اوزدمیر (باقلاما، ترکیه)، حسام اینانلو (کمانچه، ایران)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ یکشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان