تیوال | ویترین
T1 : 04:28:45
همایش و کارگاه‌ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم

📍︎ پردیس سینمایی قلهک
📅︎ سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۵:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه مبانی بازیگری از ایده تا اجرا

📍︎ آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
📅︎ ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۱ تیر ساعت ۱۱:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
پیش پرداخت جهت ثبت نام: ۵۸,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ مدرسه فیلم تجربه
📅︎ ۱۰ خرداد تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۵:۰۰
۵۸۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی بازیگری کودک و نوجوان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۱۱ خرداد تا ۲۹ تیر ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه تخصصی بقا در طبیعت |دوره مقدماتی جنگل|

📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۲۱ خرداد تا ۰۱ تیر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۰

دوره آموزشی قصه های خوردنی برای کودکان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۲۰ خرداد تا ۰۷ مرداد ساعت ۱۰:۳۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی کاریکاتور

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۵ خرداد تا ۰۲ تیر ساعت ۱۰:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی کارگردانی فیلم

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی شعر

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۶ خرداد تا ۰۷ مرداد
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نقد روانشناختی فیلم زیر سقف دودی ،پیشگیری و ترمیم خیانت زناشویی

📍︎ کلینیک نشاط
📅︎ پنجشنبه ۰۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ تیر ساعت ۱۶:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی غزل و ترانه

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۵ خرداد تا ۰۲ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی حافظ شناسی

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۷ خرداد تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

وبینار Academic IELTS Writing Task 1Strategies & Tips

📅︎ چهارشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی افسانه و اسطوره برای کودکان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۲۰ خرداد تا ۰۷ مرداد ساعت ۱۱:۳۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
پیش پرداخت جهت ثبت نام: ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

📍︎ مدرسه فیلم تجربه
📅︎ ۰۶ خرداد تا ۲۱ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۲۴ اردیبهشت تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی عکاسی خلاق

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۱۰ خرداد تا ۱۴ تیر ساعت ۱۰:۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی شاهنامه خوانی کودکان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۲۰ خرداد تا ۱۷ تیر ساعت ۰۹:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی شاهنامه خوانی

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۹ خرداد تا ۱۰ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی نقاشی کودکان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۶ خرداد تا ۲۴ تیر ساعت ۱۱:۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی گویندگی و فن بیان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۸ خرداد تا ۰۹ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی مولانا شناسی

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۵ خرداد تا ۰۶ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بازیگری جنون اجرا

📍︎ آموزشگاه سینمایی هفت هنر
📅︎ شنبه ۰۵ تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۲۰
موسسه پردیس جوان ثمر

کارگاه بازیگری وکارگردانی دوره شانزدهم

📍︎ تئاتر گندم
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۸ تیر
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی جامع اندروید

📍︎ پردیس فنی دانشگاه تهران، دانشکده جدید مهندسی مکانیک
📅︎ ۲۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۴:۳۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی چاپ دستی کودکان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۶ خرداد تا ۲۴ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با پوشش سر(پیشرفته ویژه تربیت مربی)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۱۱ خرداد تا ۰۱ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نمایشنامه نویسی

📍︎ آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۱:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه رافائل

📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ سه‌شنبه ۲۹ خرداد
۹۷,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۰

دوره آموزشی ریتم و حرکت در کودکان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۶ خرداد تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۰:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی تخصصی آشنایی با پوشش سر نحوه بستن شال و روسری (مقدماتی)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۹ خرداد تا ۳۰ تیر ساعت ۱۵:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه فن بیان و سخنوری

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ دوشنبه ۳۱ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۲۲ اردیبهشت تا ۲۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه گویندگی و اجرای زنده

📍︎ پلاتوی انقلاب
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی فن بیان و نمایشنامه خوانی

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۱۱ خرداد تا ۲۹ تیر ساعت ۱۶:۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی بازیگری کودک و نوجوان

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۱۱ خرداد تا ۲۹ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
شهریه کارگاه ماهانه ۲۲۰،۰۰۰ تومان است.

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۰۱ تیر تا ۲۰ دی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

باشگاه باشگاه کتابخوانی سفیر

📍︎ سالن مربع
📅︎ یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای

دوره آموزشی اجرای تلویزیونی

📍︎ آموزشگاه نیکخواه
📅︎ ۱۰ خرداد تا ۱۴ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی تجسم خلاق در طراحی لباس

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۰۳ خرداد تا ۱۴ تیر ساعت ۱۵:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بازیگری سجاد تابش

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۳۰ تیر
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی ترکیب بندی تصویر در سینما (زیبایی شناسی)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه تئاتر شعر (آشنایی زدایی در بازیگری و کارگردانی)

📍︎ موسسه فرهنگی و هنری برگ
📅︎ ۲۰ فروردین تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۳۱ اردیبهشت تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی تهران شناسی (طهرون قدیم)

📍︎ موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
📅︎ ۱۰ خرداد تا ۱۴ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه ویژه بازیگری - آموزش تا اجرا (۶ ماه)

📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۲۹ اسفند تا ۳۱ مرداد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ - نهمین دوره

📍︎ آکادمی کسب و کار نیکان
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۴:۳۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن مقدماتی

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی (منو پرینت)

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئاتر خلاق کودک

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری اجرا (ویژه کودکان و نوجوانان)

📅︎ ۰۱ تا ۰۱ تیر ساعت ۱۸:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن کودک

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول و فنون مذاکره

📍︎ دانشگاه تهران
📅︎ پنجشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۴:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

📅︎ ۰۴ بهمن تا ۰۱ مهر
۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

کارگاه سفال و خلاقیت کودکان

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا

📍︎ آموزشگاه سینمایی روزنه
📅︎ ۲۸ بهمن تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلم خود را دوباره بسازیم

📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ ۲۰ فروردین تا ۲۰ شهریور
۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مدرسه تاتر برگ: کارگردانی، بازیگری

📍︎ موسسه فرهنگی و هنری برگ
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۱۸ آبان ساعت ۱۸:۰۰

کارگاه خلاقیت

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۳۵۰,۰۰۰ تومان
برگزاری کلاس ها دو روز در هفته با نظر اکثریت ثبت نام شده هماهنگ خواهد شد.

دوره آموزشی مدرسه فیلم برگ

📍︎ موسسه فرهنگی و هنری برگ
📅︎ ۰۸ آذر تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مجسمه سازی

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۲ تیر
۳۵۰,۰۰۰ تومان

اجراهای بزرگ دینامیت شو کیش

📍︎ مجموعه پارس سافاری کیش
📅︎ ۱۷ اسفند تا ۰۴ خرداد ساعت ۲۳:۵۹
۸۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آموزش گریم مقدماتی تا پیشرفته

📍︎ آموزشگاه سینمایی روزنه
📅︎ ۲۸ دی تا ۲۸ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه برنامه نویسی C#

📍︎ دانشگاه تهران
📅︎ ۱۳ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۴:۰۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تئاتر (ویژه کودکان و نوجوانان)

📅︎ ۰۱ تا ۰۱ تیر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با مسائل حقوقی قراردادها به زبان ساده و کاربردی

📍︎ دانشگاه تهران
📅︎ پنجشنبه ۰۳ تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۰:۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نقاشی بزرگسالان

📍︎ موسسه آفرینش فضای مثبت
📅︎ ۱۱ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقاشی کودکان

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خلاقیت کودکان

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقاشی زیر لعابی

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی (ویژه کودکان و نوجوانان)

📅︎ ۰۱ تا ۰۱ تیر ساعت ۱۸:۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی کودک و نوجوان

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۱۲ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ساعت ۱۵:۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی (منو پرینت)

📍︎ باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
📅︎ ۰۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیر
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی تولید محتوا برای کسب‌ و کار

📍︎ دانشگاه تهران
📅︎ پنجشنبه ۰۳ خرداد ساعت ۱۰:۰۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فن بیان و گویندگی

📍︎ آموزشگاه نیکخواه
📅︎ ۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد ساعت ۱۱:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازآموزی عالی فلسفه و ادبیات

📍︎ مؤسسه بامداد امید صبا
📅︎ ۱۰ خرداد تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۶:۰۰

کارگاه عکاسی مقدماتی

📍︎ کانون عکاسان ایران
📅︎ ۰۸ اردیبهشت تا ۰۹ تیر ساعت ۱۶:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن دو بعدی

📍︎ مدرسه عالی پارسان
📅︎ ۲۴ اردیبهشت تا ۲۴ تیر ساعت ۱۷:۳۰
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته