آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 00:20:24 | com/org

نمایش در این محل همه چیز واقعی است/نیست

۰٫۰
ن و ک: شکیبا علیزاده
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۲۹ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جان کاه

۰٫۰
ن و ک: سعید رسولی
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۰ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پنهان خانه پنج در

۳٫۷
ک: آرش فلاحت‌پیشه / ن: حسین کیانی
تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آقای اشمیت کیه؟

۰٫۰ حس می کنم تو یه سیل افتادم و با سرعت دارم به طرف جایی می رم که نمی دونم کجاست، کاری هم از دستم بر نمیاد. به نظر تو چیکار می تونیم کنیم؟
ک: محمدمهدی رضائیان / ن: سباستین تیری
تماشاخانه شانو
۰۸ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پزشک نازنین

۰٫۰ فقط بیست تا کلمه! بعدش دوباره می زنیمت!
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۰ مرداد تا ۰۴ شهریور ساعت ۱۹:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسطرلاب

۰٫۰
ن و ک: صدرا صباحی
تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برلین ۱۰:۱۰

۴٫۴
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت