تیوال | ویترین
S3 : 19:27:58
نمایش‌ها
نمایشی برای دختران نوزده ساله

نمایش آهنگ‌های لندندری

۰٫۰
⭐︎ ک: سیامک گل سرخ / ن: راشل فیلد
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش واگیر ندارد

۴٫۴
⭐︎ ک: ساشا کشوادی / ن: ساشا کشوادی، مریم یاسین زاده
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش نیست

۰٫۰
⭐︎ ک: حسنیه زاهدی / ن: امین عظیمی
📍︎ پلاتو مجموعه تئاتر شهر
📅︎ ۲۲ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با دیدن این نمایش تو مغزتون قارچ درمیاد.

نمایش قارچ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سپیده کیانی
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۳۰ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش حماقت ایکاروس

۲٫۷
⭐︎ ک: محمدرضا حسینی / ن: مهدی معبودی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
٪۵۰

نمایش من

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: سیاوش پاکراه
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۴ مهر تا ۲۸ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تنها ۱۱ اجرا

نمایش مهلقا

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد شکرانه / ن: محمدجواد سجادی
📍︎ سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان شهر اصفهان
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۲۵

نمایش روایت فرزانه از جمعه ۱۴ آبان

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: محمدحسین زیکساری
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۱۴ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
این نمایش ترکیبی از ویدئو آرت، حرکت و روایت است.

نمایش تاریخ مختصر صلح

۴٫۲
⭐︎ ک: مجید نیرومند
📍︎ خانه نمایش دا
📅︎ ۳۱ شهریور تا ۰۳ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش پشت دیوار عمارت

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: حمید ابراهیمی
📍︎ تماشاخانه سرو
📅︎ ۲۴ شهریور تا ۳۰ مهر ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش گریز از مرکز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: احسان اکبرنژاد
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۳۰ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مجافقین

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رسول حق شناس
📍︎ سالن آمفی‌تئاتر هوشنگ حنیفه - پاکدشت
📅︎ ۲۰ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اُسلو

۲٫۸
⭐︎ ک: یوسف باپیری / ن: جی. تی راجرز
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۳ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اولویت خرید

نمایش بانو آئویی

۳٫۶
⭐︎ ک: فاطمه بختیار
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ورودی ۸۹

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: محسن احتشامی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۱ آذر ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰
گناه من این بود که با کسی که مشکل خونی داره ازدواج کردم...

نمایش غریبه های همیشگی

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین پرستار / ن: شهرام کرمی
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ ۱۵ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش پنجاه پنجاه

۴٫۰
⭐︎ ک: مرتضی اسماعیل کاشی / ن: هاله مشتاقی نیا، مرتضی ...
📍︎ تماشاخانه هیلاج
📅︎ ۲۷ شهریور تا ۳۰ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش (یک جرم نگاری) N=A1+A2

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا علی‌اکبری
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ یکشنبه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش ماریون

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: حامد اصغرزاده
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ تا ۰۳ آبان ساعت ۲۳:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش بیا جلوتر

۴٫۰
⭐︎ ک: سجاد باقری / ن: حسین برفی نژاد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - فضای باز
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش همیشه یک راهی هست...

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رضا پهلوان
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۳ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰
٪۴۰

نمایش پاییز نگفته بود

۰٫۰
⭐︎ ک: علی خونساری / ن: رضا گشتاسب
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۵۰

نمایش قلعه حیوانات

۰٫۰
⭐︎ ک: عارفه آزرمی، سعیده خوش نژاد
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ١١ ،١٨ و ٢۵ آبان ساعت ۱۶:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
سومین دوره رپرتوار عصر تجربه

نمایش داستان خانواده

۳٫۸
⭐︎ ک: صدرا صباحی / ن: بیلانا سربیلانوویچ
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دوزخ

۰٫۰
⭐︎ ک: عرفان بابایی، یاسمن خسروان / ن: ژان پل سارتر
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۸ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰

نمایش فرونشست

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: سعید زارعی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
مواظب باش چشات نپاچه بیرون...!

نمایش اصل ۴۴ قانون اساسی

۳٫۷
⭐︎ ک: مریم اسماعیلی / ن: مریم اسماعیلی، حسین فرخزاده
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۱ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش از خواب هایم خون می‌چکد

۰٫۰
⭐︎ ک: مسعود شیرانی فرد / ن: احسان جانمی
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۹ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۰

نمایش خاکستر به خاکستر

۰٫۰
⭐︎ ک: نیکا کرمانی / ن: هارولد پینتر
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دشمن مردم

۳٫۶
⭐︎ ک: نیلوفر مصطفایی / ن: هنریک ایبسن
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از حامد بهداد تا کافه چی روبروی لاله زار

نمایش عشق من حامد بهداد

۰٫۰
⭐︎ ک: سید یوسف بنی طبا / ن: افشین هاشمی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۲۱ مهر تا ۱۲ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کامالوکا

۰٫۰
⭐︎ ک: محسن موسوی خواه / ن: احمد سیاه رستمی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۹ تا ۲۰ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف
موسسه فرهنگی هنری دی با همکاری کمپانی تئاتر امید ایران (پادمآرت) تقدیم می‌کنند

نمایش زیبا

۳٫۷
⭐︎ ک: خشایار خلیل خانی / ن: یون فوسه
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۰ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش موسیقی مجلسی

۳٫۱
⭐︎ ک: مهدی علی‌نژاد، طاها محمدی / ن: آرتور کوپیت
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
سومین دوره رپرتوار عصر تجربه

نمایش لورم ایپسوم

۲٫۲
⭐︎ ک: امیر امیری
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۳:۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تو زندگیت رو روی آب ساختی

نمایش افرای ژاپنی

۳٫۷
⭐︎ ک: حسین کشفی اصل / ن: مسعود هاشمی نژاد
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۲۶ شهریور تا ۰۳ آبان ساعت ۱۹:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش سه اپیزود از یک اتود

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مارسل داوود
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۸ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
بر اساس فیلم غریبه های تمام عیار

نمایش نیمه تاریک ماه

۲٫۹
⭐︎ ک: داوود بنی اردلان
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۲۴ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف
ادوارد البی جایی نوشته بود: هر هیولایی روزی انسان بوده است.

نمایش ساعت گس

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: خشایار پیرعلمی
📍︎ خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
📅︎ ۰۷ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۵ تا ٪۵۰
٪۵۰
نیمی از عواید این اجرا به بنیاد امور بیماری‌های خاص تعلق خواهد گرفت.

نمایش همه دزدها که دزد نیستند

۰٫۰
⭐︎ ک: هیوا حقیقی / ن: داریو فو
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۴ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵
مدت زمان این نمایش حدود ۳ ساعت است

نمایش هَله. هین. هان. [هلا]

۴٫۵
⭐︎ ک: حمید پورآذری، لیلی رشیدی / ن: نشمینه نوروزی
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۲۱ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۴۵
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دالِگ

۰٫۰
⭐︎ ک: رضا رمضانی کیا / ن: علی اصغری
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ یکشنبه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
یک اجرای متفاوت از محرم

نمایش ۶۱ هجری ۹۸ شمسی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: صادق سلیمانی
📍︎ آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المل طهران
📅︎ ۱۷ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۲۵

نمایش بداهه

۳٫۸
⭐︎ ک: آروند دشت آرای
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۱۸ مهر تا ۲۲ آبان ساعت ۲۰:۱۵
۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تا حالا به جایی دور از اینجا فکر کردی

اجراخوانی جایی دور از اینجا

۰٫۰
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ پنجشنبه ۰۲ تا ۰۳ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰
تولید کارگاه ایده تا اجرا موسسه همای سعادت

نمایش ما همه بابک بقراطیم

۴٫۳
⭐︎ ن و ک: محمد میرعلی‌اکبری
📍︎ موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
📅︎ ۱۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
تماشای این نمایش رایگان است.

نمایش هنگامه آینه

۰٫۰
⭐︎ ک: سید وحید میریونسی / ن: محسن جسور
📍︎ سالن خلیج فارس
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۲۰:۰۰
رزرو رایگان

نمایش بوی گند دهن خانم مارکز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: فرید قادرپناه
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
قاتلان قبل از اینکه قتلی مرتکب شوند هم قاتل اند؛ زیرا نخست وجدانشان را سلاخی می کنند.

نمایش چهل لُم

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: سیدامیر پیشوایی
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۰۷ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش ساعت

۳٫۰
⭐︎ ک: حمیدرضا هدایتی / ن: امانوئل روبلس
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۷ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
کاری از گروه تئاتر «سوراخ تو دیوار»

نمایش صدای آهسته‌ی برف

۰٫۰
⭐︎ ک: جابر رمضانی / ن: پیام سعیدی، جابر رمضانی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۸ آبان تا ۱۵ آذر ساعت ۲۱:۱۵
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
معنای دقیق دراماتورژ رو می دونیم؟

نمایش دراماتورژ

۳٫۳
⭐︎ ک: گروه تئاتر ه / ن: سهند خیرآبادی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۷ مهر تا ۱۳ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش پاندول

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد نقابی
📍︎ سینما ارشاد علی آباد کتول - استان گلستان
📅︎ دوشنبه ۲۹ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش رومئو و ژانت

۰٫۰
⭐︎ ک: پویان احمدی / ن: سارا صالحی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۶ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش تا باران چند پاییز مانده

۳٫۸
⭐︎ ک: آرمان شهبازی / ن: عرفان پورمحمدی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۶ آبان ساعت ۱۸:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش هفت کودک یهودی

۰٫۰
⭐︎ ک: مصطفی اسفندیاری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش لانچر ۵

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: پویا سعیدی، مسعود صرامی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۹ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید از فردا ساعت ۱۲:۰۰

نمایش مینواس

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی ریاحی زاده
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۱۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شیهیدن

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: عباس جمالی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۱۸ مهر تا ۲۲ آبان ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم

۳٫۶
⭐︎ ک: محسن نجارحسینی / ن: مهدی زندیه
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۷ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش سرزمین پدری

۳٫۶
⭐︎ ن و ک: محمد قاسمی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۰۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جمعه‌کُشی

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: اسماعیل خلج
📍︎ تماشاخانه سنگلج
📅︎ ۰۷ مهر تا ۲۱ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
٪۲۵
یک ملاقات عاشقانه... اونا بهش میگن ملاقات شرعی، همونا که بیرون وایسادن...

نمایش مجلس مهتاب کشون

۰٫۰
⭐︎ ک: سیامک دری / ن: طیبه مونسان
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۵ تا ٪۴۰
٪۴۰
تولید تازه تئاتر مستقل تهران

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

۳٫۶
⭐︎ ک: هستی حسینی / ن: سُفی اکسانن
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۳ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش مضحکه‌ی «جنگنامه‌ی غلامان» تقلید در یک مجلس

۲٫۲
⭐︎ ک: محسن حسینی / ن: بهرام بیضائی
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش تالاب هشیلان

۳٫۹
⭐︎ ن و ک: نوشین تبریزی
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۱۸ مهر تا ۲۴ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
رپرتوار گروه تئاتر عروسکی آران

اپرای عروسکی مولوی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهروز غریب پور
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ ۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
کاری از گروه تئاتر ثلث

نمایش فورس ماژور

۳٫۰
⭐︎ ک: عرفان رضوی / ن: علی مؤذن، عرفان تهرانی فر
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش آشپزخانه

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدحسن معجونی / ن: آرنولد وسکر
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۹ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
دنیا به دست قهرمانان خراب شده، با ماست که بسازیمش!

نمایش شاه کشی

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد اکبری / ن: بهرام بیضایی
📍︎ مجتمع فرهنگی هنری اسرار - پلاتو امیرشاهی
📅︎ ۲۳ مهر تا ۲۰ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۵ تا ٪۲۵

نمایش خاموشان

۰٫۰
⭐︎ ک: علی سلیمانی
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۲۳ مهر تا ۱۴ آبان ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
٪۵۰
٪۴۰
تاریخ و حرفهای نگفته اش همیشه زبان گفتن حرف های "امروز" است.

نمایش امیر کبیر

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمدرضا شاه مردی
📍︎ خانه نمایش قم
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۷ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
از ٪۴۰ تا ٪۵۰

نمایش هیچ چیز جدی نیست

۰٫۰
⭐︎ ک: مسعود دلخواه / ن: رچ اورلاف
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۶ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
تنها ۱۰ اجرا

نمایش به روایت سگ زرد برادر شغال

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمدجواد سجادی
📍︎ سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان شهر اصفهان
📅︎ ۲۲ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۲۵

همه نمایش‌ها »

سینماتک و باشگاه‌های فیلم

فیلم پدر خوانده۲

۰٫۰
⭐︎ ک: فرانسیس فورد کاپولا
خرید

فیلم ولگردها

۰٫۰
⭐︎ ک: فدریکو فلینی
خرید

فیلم چریکه تارا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
خرید

مستند هیچستان سهراب سپهری

۰٫۰
⭐︎ ک: مصطفی عبدی
خرید

فیلم شب‌های کابیریا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: فدریکو فلینی
خرید
خرید تا ۱ مهر ماه با ۱۴٪ تخفیف

مجموعه فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی

۰٫۰
⭐︎ ک: کریستوف کیشلوفسکی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
٪۱۴

فیلم سورپرایزه

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری فرش فیلم
📅︎ ۲۳ مهر و ۱ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
باحضور ارسلان کامکار

فیلم مادر

۰٫۰
⭐︎ ک: علی حاتمی
خرید

فیلم مرد سگی

۰٫۰
⭐︎ ک: متئو گارونه / ن: اوگو کیتی، ماسیمو گادیوزو
خرید

فیلم زنی تحت تاثیر

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
خرید

فیلم مرد سوم

۰٫۰
⭐︎ ک: کارول رید / ن: گراهام گرین
خرید

مستند پرچم بدون سرزمین

۰٫۰
⭐︎ ک: بهمن قبادی
خرید

فیلم ری و لیز

۰٫۰
⭐︎ ک: ریچارد بیلینگهام
خرید

فیلم ۲۴ فریم

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: عباس کیارستمی
خرید

فیلم شیفته دوربین

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
خرید

فیلم سانست بلوار

۰٫۰
⭐︎ ک: بیلی وایلدر
خرید

فیلم پرندگان

۰٫۰
⭐︎ ک: آلفرد هیچکاک / ن: دافنه دوموریه
خرید

فیلم آن

۰٫۰
⭐︎ ک: اندی موشیاتی
خرید

مستند شش چشم و صفر بیست و یک

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
خرید

فیلم غفلت

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی کسمایی
خرید
باحضور مهناز افضلی

مستند کارت قرمز

۰٫۰
⭐︎ ک: مهناز افضلی
خرید

فیلم ماتریکس

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: واچوفسکی‌ها
خرید

مجموعه فیلم‌های کوتاه سینمای کرد

۰٫۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم سگ‌کشی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
خرید

مستند دستور آشپزی

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
خرید

فیلم گوزن ها

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مسعود کیمیایی
خرید

فیلم شاید وقتی دیگر

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
خرید

فیلم چشمه‌های عشق

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
خرید

مستند سرخپوستان نجفی

۰٫۰
⭐︎ ک: اسماعیل میهن دوست
خرید

فیلم باشو غریبه کوچک

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
خرید

مستند تاریخانه، جامع فهرج، جام حسنلو

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا اصلانی
خرید

فیلم جاده

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: فدریکو فلینی
خرید

مستند آتش در دریا

۰٫۰
⭐︎ ک: جان فرانکو روزی
خرید

مستند فروید (نقاش)

۰٫۰
⭐︎ ک: راندال رایت
خرید

مجموعه اکران فیلم وتحلیل مکتب اکتورز استودیو - متود اکتینگ

۰٫۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

فیلم اگه بمیری می‌کشمت

۰٫۰
⭐︎ ک: اینر سلیم
خرید

مستند انفرادی آزاد

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمی چین
خرید

فیلم حادثه

۰٫۰
⭐︎ ک: لری پیرس
خرید

فیلم فیلمی کوتاه درباره عشق

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
خرید

فیلم راننده تاکسی

۰٫۰
⭐︎ ک: مارتین اسکورسیزی / ن: پُل شریدر
خرید

فیلم ماتریکس۲

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: Lana Wachowski ،Lilly Wachowski
خرید

مجموعه فیلم‌های سهراب شهید‌ثالث

۰٫۰
⭐︎ ک: سهراب شهید‌ثالث
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

فیلم گیرنده ناشناس

۰٫۰
⭐︎ ک: سهراب شهید ثالث
خرید

فیلم کنسرت Hans Zimmer

۰٫۰
📍︎ خانه هنر دیوار
📅︎ پنجشنبه ۰۲ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۵

فیلم کنسرت Archive

۰٫۰
📍︎ خانه هنر دیوار
📅︎ پنجشنبه ۰۹ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۵

فیلم کنسرت Pink Floyd: Pulse

۰٫۰
📍︎ خانه هنر دیوار
📅︎ پنجشنبه ۱۶ آبان ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۵

فیلم مسافران

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
خرید

مستند هاسوخته

۰٫۰
⭐︎ ک: لیلا امینی
خرید

فیلم گله

۰٫۰
⭐︎ ک: زکی اوکتن
خرید

فیلم مرد عوضی

۰٫۰
⭐︎ ک: آلفرد هیچکاک
خرید

فیلم داستان توکیو

۰٫۰
⭐︎ ک: یاسوجیرو ازو
خرید

فیلم فیلمی کوتاه دباره قتل

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
خرید

فیلم آینه

۰٫۰
⭐︎ ک: آندره تارکوفسکی
خرید

فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها

۰٫۰
⭐︎ ک: بهمن قبادی
خرید

فیلم نیوه مانگ

۰٫۰
⭐︎ ک: بهمن قبادی
خرید

مستند زخمه نامیرا و صدای ماه

۰٫۰
⭐︎ ک: محبوبه پیرمردی، فرحناز شریفی
خرید

فیلم لرزاننده ی چربی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد شیروانی
خرید

فیلم نشانی از شر

۰٫۰
⭐︎ ک: اورسن ولز / ن: ویت مسترسن
خرید

فیلم ماتریکس۳

۰٫۰
⭐︎ ک: Andy Wachowski ،Lana Wachowski
خرید

فیلم شب افتتاح

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
خرید

فیلم حلقه

۰٫۰
⭐︎ ک: هیدئو ناکاتا
خرید

فیلم خروج: خدایان و پادشاهان

۰٫۰
⭐︎ ک: ریدلی اسکات
خرید

فیلم چهره به چهره

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: اینگمار برگمان
خرید

فیلم غریبه و مه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
خرید

فیلم جاذبه

۰٫۰
⭐︎ ک: آلفونس کوارون
خرید

مستند نمک زمین (سالگادو - عکاس)

۰٫۰
⭐︎ ک: ویم وندرس / ن: ویم وندرس، ژولیانو ریبیرو ...
خرید

مستند فردوسی و مردم

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین ترابی
خرید

مستند ونگوگ (نقاش)

۰٫۰
⭐︎ ک: Andrew Hutton
خرید

مستند تلسکوپ

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
خرید
با حضور محمد شیروانی

مجموعه فیلم های جان کاساوتیس

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کاساوتیس
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰

عضویت سینماتک خانه هنرمندان (فصل پاییز)

۰٫۰
۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
خرید تا ۳۰ شهریور ماه با ۳۰ هزار تومان تخفیف

مجموعه فیلم های محمد شیروانی

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد شیروانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
اکران قسمت اول تا هشتم

سریال کارآگاه حقیقی (فصل اول)

۰٫۰
⭐︎ ک: نیک پیزولاتو
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم صورت زخمی

۰٫۰
⭐︎ ک: برایان دی پالما
خرید

فیلم در مکانی خلوت

۰٫۰
⭐︎ ک: نیکلاس ری
خرید

مستند هفت فیلمساز زن نابینا

۰٫۰
خرید

فیلم هالووین

۰٫۰
⭐︎ ک: جان کارپنتر
خرید
خرید تا ۱۲ مهر ماه با ۳۳٪ تخفیف

مجموعه فیلمسازان برتر تاریخ سینما - آلفرد هیچکاک

۰٫۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

فیلم مصائب آنا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: اینگمار برگمان
خرید

فیلم اپرای انیشتن در ساحل

۰٫۰
📍︎ خانه هنر دیوار
📅︎ جمعه ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۵
باحضور امین طاهری

مستند فنی‌زاده

۰٫۰
⭐︎ ک: امین طاهری
خرید

فیلم شکارچی گوزن

۰٫۰
⭐︎ ک: مایکل چیمینو
خرید
با حضور نوید محمدزاده

مستند زمناکو

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی قربان‌پور
📍︎ موسسه فرهنگی هنری فرش فیلم
📅︎ دوشنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سرگیجه

۰٫۰
⭐︎ ک: آلفرد هیچکاک / ن: بوالو-نارسژاک
خرید

مستند اکسدوس

۰٫۰
⭐︎ ک: بهمن کیارستمی
خرید
با ۲۰% تخفیف تا ۲۱ مهر

مجموعه فصل هفتم یکشنبه های سوررئال: رویا در قاب

۰٫۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
٪۲۵

فیلم پدر خوانده

۰٫۰
⭐︎ ک: فرانسیس فورد کاپولا / ن: ماریو پوزو، فرانسیس فورد ...
خرید

همه سینماتک و باشگاه‌های فیلم »

نمایش‌های کودک و نوجوان
اجرا شده در فستیوال همدان، فرانکفورت، شیراز، برلین، اصفهان، لودویکس هافن، مشهد

نمایش بی چیز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی فرشیدی سپهر
📍︎ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سالن بوستان
📅︎ ۰۸ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش کدو قلقله زن

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهرداد مصلحی
📍︎ مرکز تئاتر توانش
📅︎ از ۱۸ مهر تا ۱ آذر فقط روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۸:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
مزمت حسادت و خوب بودن دوستی و مهربانی

نمایش قصه قصر یخی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: شیما لطیفی
📍︎ خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
📅︎ ۲۰ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش کُوکُوی گردن دراز

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی مقیمی اسفندآبادی، محسن ... / ن: مهدی مقیمی اسفندآبادی
📍︎ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سالن بوستان
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

همه نمایش‌های کودک و نوجوان »

دانلود فیلم‌ و سریال‌

فیلم خیلی دور، خیلی نزدیک

۴٫۱
⭐︎ ک: رضا میرکریمی / ن: رضا میرکریمی, محمدرضا گوهری
۱,۵۰۰ تومان
خرید

مستند آی آدم‌ها

۴٫۶
⭐︎ ن و ک: رخشان بنی اعتماد
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم نزدیکتر

۴٫۰
⭐︎ ک: مصطفی احمدی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ۳۶۰ درجه

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: سام قریبیان
۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تمارض

۴٫۳
⭐︎ ن و ک: عبد آبست
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم آندرانیک

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: حسین مهکام
۳,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

سریال هیولا

۳٫۶
⭐︎ ک: مهران مدیری / ن: پیمان قاسم خانی، امیر برادران
۵,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
خرید

سریال احضار

۰٫۰
⭐︎ ک: رامین عباسی زاده
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تنها دو بار زندگی می کنیم

۴٫۵
⭐︎ ن و ک: بهنام بهزادی
۴,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم بیگانه

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: بهرام توکلی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم زرد

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: مصطفی تقی زاده
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ژن خوک

۲٫۰
⭐︎ ن و ک: سعید سهیلی
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم بوسیدن روی ماه

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: همایون اسعدیان
۱,۸۰۰ تومان
خرید

سریال مانکن

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین سهیلی زاده / ن: بابک کایدان
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آذر

۲٫۵
⭐︎ ک: محمد حمزه ای / ن: احسان بیگلری با همکاری پریسا ...
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم راه رفتن روی سیم

۱٫۳
⭐︎ ن و ک: احمدرضا معتمدی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم تگزاس

۲٫۴
⭐︎ ک: مسعود اطیابی / ن: بابک کایدان و میثم کایدان
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم دریاچه ماهی

۲٫۳
⭐︎ ک: مریم دوستی / ن: مصطفی رستگاری
۲,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم رگ خواب

۳٫۶
⭐︎ ک: حمید نعمت الله / ن: معصومه بیات
۴,۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم خوابم میاد

۳٫۴
⭐︎ ک: رضا عطاران / ن: احمد رفیع‌زاده
۱,۸۰۰ تومان
خرید

فیلم یک کیلو و بیست و یک گرم

۳٫۵
⭐︎ ک: رحیم طوفان / ن: لیلا نیکزاد
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم پرنده کوچک خوشبختی

۰٫۰
⭐︎ ک: پوران درخشنده / ن: سیروس تسلیمی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: هومن سیدی
۵,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کلمبوس

۲٫۳
⭐︎ ن و ک: هاتف علیمردانی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کارگر ساده نیازمندیم

۳٫۴
⭐︎ ک: منوچهر هادی / ن: پدرام کریمی
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم من، ترانه ۱۵ سال دارم

۰٫۰
⭐︎ ک: رسول صدر عاملی / ن: کامبوزیا پرتوی، رسول صدر عاملی
۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تابستان داغ

۳٫۳
⭐︎ ک: ابراهیم ایرج زاد / ن: پیام کرمی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

۴٫۱
⭐︎ ک: وحید جلیلوند / ن: علی زرنگار، وحید جلیلوند، ...
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم زادبوم

۳٫۱
⭐︎ ک: ابوالحسن داودی / ن: ابوالحسن داودی، فرید مصطفوی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم وارونگی

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: بهنام بهزادی
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم مفت آباد

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: پژمان تیمورتاش
۴,۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان

فیلم درساژ

۳٫۰
⭐︎ ک: پویا بادکوبه / ن: حامد رجبی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم نفس

۴٫۰
⭐︎ ن و ک: نرگس آبیار
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم سد معبر

۳٫۵
⭐︎ ک: محسن قرایی / ن: سعید روستایی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم مرگ کسب و کار من است

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیرحسین ثقفی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم در وجه حامل

۲٫۶
⭐︎ ک: بهمن کامیار
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان

فیلم خانه کاغذی

۱٫۳
⭐︎ ک: مهدی صباغ زاده
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آن‌سوی ابرها

۳٫۰
⭐︎ ک: مجید مجیدی / ن: مجید مجیدی و مهران کاشانی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم نهنگ عنبر ۲ -  سلکشن رویا

۲٫۷
⭐︎ ن و ک: سامان مقدم
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم دنیا

۰٫۰
⭐︎ ک: منوچهر مصیری / ن: فرهاد توحیدی
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ناخواسته

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: برزو نیک نژاد
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم کما

۲٫۴
⭐︎ ک: آرش معیریان / ن: پیمان معادی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم غیرمجاز

۱٫۵
⭐︎ ک: حسن یکتاپناه / ن: محمد سلیمانی
۲,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم بارکد

۳٫۶
⭐︎ ک: مصطفی کیایی / ن: مصطفی کیایی، مهیار شاهرخی
۳,۵۰۰ و ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کوپال

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: کاظم ملایی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم جاده قدیم

۲٫۶
⭐︎ ک: منیژه حکمت
۵,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم شنل

۳٫۱
⭐︎ ک: حسین کندری / ن: حمیدرضا بابابیگی
۲,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم مرداد

۲٫۵
⭐︎ ن و ک: بهمن کامیار
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم خشم و هیاهو

۳٫۹
⭐︎ ن و ک: هومن سیدی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم فرزند خاک

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدعلی باشه آهنگر
۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم من از سپیده صبح بیزارم

۴٫۲
⭐︎ ن و ک: علی کریم
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم شعله ور

۳٫۱
⭐︎ ک: حمید نعمت الله / ن: حمید نعمت‌الله، هادی مقدم دوست
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم هفت معکوس

۳٫۷
⭐︎ ک: مهدی خسروی / ن: مهدی علی میرزایی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم زیر سقف دودی

۲٫۷
⭐︎ ن و ک: پوران درخشنده
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم گشت ۲

۲٫۲
⭐︎ ک: سعید سهیلی / ن: مهدی محمدنژادیان، سعید سهیلی
۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آل

۱٫۸
⭐︎ ک: بهرام بهرامیان / ن: بهرام عظیمی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم محمد رسول الله

۳٫۲
⭐︎ ک: مجید مجیدی / ن: مجید مجیدی، کامبوزیا پرتوی، ...
۲,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم فروشنده / The Salesman

۴٫۵
⭐︎ ن و ک: اصغر فرهادی
۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تخته گاز

۲٫۲
⭐︎ ک: محمد آهنگرانی / ن: مهدی علی‌میرزایی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم فصل باران‌های موسمی

۲٫۳
⭐︎ ک: مجیدبرزگر / ن: حامد رجبی، مجید برزگر
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم ابد و یک روز

۴٫۶
⭐︎ ک: سعید روستایی
۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

سریال هشتگ خاله سوسکه

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد مسلمی / ن: کریم خودسیانی، حمزه صالحی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم شکاف

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: کیارش اسدی‌زاده
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم

۳٫۵
⭐︎ ک: روح اله حجازی / ن: علی طالب‌آبادی
۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم یک قناری یک کلاغ

۲٫۶
⭐︎ ن و ک: اصغر عبداللهی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم گذر موقت

۲٫۴
⭐︎ ن و ک: افشین هاشمی
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم خوک

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: مانی حقیقی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم پرسه در مه

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: بهرام توکلی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم چهارشنبه

۳٫۵
⭐︎ ک: سروش محمدزاده
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم اتاق تاریک

۳٫۱
⭐︎ ک: روح الله حجازی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم پینوکیو، عاموسردار و رییسلی

۰٫۰
⭐︎ ک: سیدرضا صافی / ن: سید رضا صافی، مریم رنجبر
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم به وقت خماری

۲٫۶
⭐︎ ک: محمدحسین لطیفی / ن: احمد رفیع زاده
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم به وقت شام

۲٫۶
⭐︎ ک: ابراهیم حاتمی کیا
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان

فیلم آینه های روبرو

۳٫۹
⭐︎ ک: نگار آذربایجانی / ن: نگار آذربایجانی، فرشته طایرپور
۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آسمان زرد کم‌عمق

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: بهرام توکلی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم اکسیدان

۳٫۰
⭐︎ ن و ک: حامد محمدی
۲,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم فرش باد

۰٫۰
⭐︎ ک: کمال تبریزی / ن: محمد سلیمانی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم مارموز

۲٫۶
⭐︎ ک: کمال تبریزی / ن: آیدین سیارسریع
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم بهمن

۳٫۵
⭐︎ ک: مرتضی فرشباف / ن: مرتضی فرشباف، نسیم مرعشی
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول)

۴٫۳
⭐︎ ک: حسن فتحی / ن: نغمه ثمینی،‌ حسن فتحی
۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم خانه ای در خیابان چهل و یکم

۲٫۹
⭐︎ ک: حمیدرضا قربانی / ن: آزیتا ایرایی (بر اساس طرحی از ...
۳,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم تنگه ابوقریب

۴٫۰
⭐︎ ک: بهرام توکلی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم سوفی و دیوانه

۳٫۳
⭐︎ ک: مهدی کرم پور / ن: مهدی کرم پور، مهدی سجاده چی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم شب‌های روشن

۴٫۷
⭐︎ ک: فرزاد موتمن / ن: سعید عقیقی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ترانه تنهایی تهران

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سامان سالور
۱,۵۰۰ تومان
خرید

مستند زمناکو

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی قربان‌پور
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کاغذ بی‌ خط

۴٫۰
⭐︎ ک: ناصر تقوایی / ن: ناصر تقوایی, مینو فرشچی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم روغن مار

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: علیرضا داوودنژاد
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آشنایی با لیلا

۳٫۳
⭐︎ ک: عادل یراقی / ن: عباس کیارستمی، عادل یراقی
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم چهار راه استانبول

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: مصطفی کیایی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم بغض

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: رضا درمیشیان
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تیک آف

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: احسان عبدی پور
۴,۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم پشت دیوار سکوت

۲٫۸
⭐︎ ک: مسعود جعفری جوزانی / ن: سحر جعفری جوزانی، مسعود جعفری ...
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم برف

۳٫۶
⭐︎ ک: مهدی رحمانی / ن: حسین مهکام
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم پرویز

۴٫۵
⭐︎ ک: مجید برزگر / ن: حامد رجبی، بردیا یادگاری، ...
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم بمب، یک عاشقانه

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: پیمان معادی
۵,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم لانتوری

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: رضا درمیشیان
۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم پاستاریونی

۳٫۴
⭐︎ ک: سهیل موفق / ن: حمزه صالحی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم خاله قورباغه

۳٫۴
⭐︎ ک: افشین هاشمی / ن: فرشته طایرپور، افشین هاشمی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم شب، بیرون

۲٫۵
⭐︎ ن و ک: کاوه سجادی حسینی
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم یک عاشقانه ی ساده

۳٫۳
⭐︎ ک: سامان مقدم / ن: امیر عربی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم وقت چیدن گردوها

۰٫۰
⭐︎ ک: ایرج امامی / ن: فریبرز کامکاری
۳,۵۰۰ و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم مصادره

۲٫۵
⭐︎ ک: مهران احمدی / ن: علی فرقانی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

سریال ممنوعه

۲٫۵
⭐︎ ک: امیر پورکیان / ن: علی اصغری و مهرداد کوروش نیا
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ناهید

۳٫۶
⭐︎ ک: آیدا پناهنده / ن: آیدا پناهنده، ارسلان امیری
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم سلام بمبیی

۱٫۹
⭐︎ ن و ک: قربان محمدپور
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

سریال نهنگ آبی

۲٫۳
⭐︎ ک: فریدون جیرانی / ن: بهرام توکلی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

سریال سال‌های دور از خانه

۳٫۲
⭐︎ ک: مجید صالحی / ن: احمد مهرانفر و امیرحسین قاسمی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تمرین برای اجرا

۲٫۷
⭐︎ ن و ک: محمد علی سجادی
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم دارکوب

۳٫۱
⭐︎ ک: بهروز شعیبی / ن: حسین تراب نژاد و آزیتا ایرایی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم)

۳٫۴
۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم فردا

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: ایمان افشاریان، مهدی پاکدل
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم عرق سرد

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: سهیل بیرقی
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم بدون تاریخ بدون امضا

۳٫۹
⭐︎ ک: وحید جلیلوند / ن: علی زرنگار، وحید جلیلوند
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کوچه بی‌نام

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: هاتف علیمردانی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آشغال‌های دوست‌داشتنی

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: محسن امیریوسفی
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ویلایی ها

۳٫۴
⭐︎ ک: منیر قیدی / ن: منیر قیدی، ارسلان امیری
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم خجالت نکش

۲٫۷
⭐︎ ک: رضا مقصودی
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان

فیلم آباجان

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: هاتف علیمردانی
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان

فیلم شماره ۱۷ سهیلا

۳٫۹
⭐︎ ن و ک: محمود غفاری
۳,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان

مستند در جستجوی فریده

۴٫۲
⭐︎ ک: کوروش عطایی و آزاده موسوی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم دلم می خواد

۳٫۰
⭐︎ ک: بهمن فرمان آرا / ن: امیر سهرابی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو

۲٫۶
⭐︎ ک: مانی حقیقی / ن: فرهاد توحیدی، مانی حقیقی
۴,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

سریال شهرزاد (فصل دوم)

۳٫۴
⭐︎ ک: حسن فتحی / ن: نغمه ثمینی،‌ حسن فتحی
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم تابو

۲٫۲
⭐︎ ن و ک: خسرو معصومی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ملبورن

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: نیما جاویدی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کفشهایم کو

۳٫۴
⭐︎ ک: کیومرث پوراحمد / ن: کیومرث پوراحمد و فرید مصطفوی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم حریم شخصی

۲٫۹
⭐︎ ک: احمد معظمی / ن: امیر ساعتچی فرد
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ماجان

۲٫۸
⭐︎ ک: رحمان سیفی آزاد / ن: لیلا لاریجانی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم سر به مهر

۳٫۰
⭐︎ ن و ک: هادی مقدم دوست
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم خانه دختر

۳٫۱
⭐︎ ک: شهرام شاه حسینی / ن: پرویز شهبازی
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم اسب حیوان نجیبی است

۴٫۲
⭐︎ ک: عبدالرضا کاهانی
۱,۸۰۰ تومان
خرید

فیلم اینجا بدون من

۴٫۷
⭐︎ ن و ک: بهرام توکلی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم پا تو کفش من نکن

۱٫۶
⭐︎ ک: محمد حسین فرحبخش / ن: زهرا پیرهادی (براساس نوشته ای ...
۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ماهی و گربه

۴٫۳
⭐︎ ن و ک: شهرام مکری
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم گرگ بازی

۳٫۱
⭐︎ ک: عباس نظام‌دوست / ن: مجید اسلامی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم دشمن زن

۱٫۷
⭐︎ ک: کریم امینی
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان

فیلم ماحی

۲٫۴
⭐︎ ک: داود خیام
۲,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم برگ جان

۳٫۱
⭐︎ ک: ابراهیم مختاری
۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم اروند

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: پوریا آذربایجانی
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم ساعت ۵ عصر

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: مهران مدیری
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم احتمال باران اسیدی

۴٫۲
⭐︎ ک: بهتاش صناعی ها / ن: مریم مقدم، بهتاش صناعی ها
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم حوض نقاشی

۴٫۱
⭐︎ ک: مازیار میری / ن: حامد محمدی
۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم دعوتنامه

۱٫۴
⭐︎ ک: مهرداد فرید / ن: مهرداد فرید، حمید چمنی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم متری شیش و نیم

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: سعید روستایی
۵,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
خرید

انیمیشن فیلشاه

۲٫۳
⭐︎ ک: هادی محمدیان / ن: محمدباقر مفیدی کیا، هادی ...
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم سرو زیر آب

۳٫۳
⭐︎ ک: محمد علی باشه آهنگر / ن: محمد علی باشه آهنگر- حامد ...
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان

فیلم داش آکل

۲٫۰
⭐︎ ک: محمد عرب / ن: منصور بَراهیمی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم عادت نمی کنیم

۳٫۲
⭐︎ ک: ابراهیم ابراهیمیان / ن: سارا سلطانی، ابراهیم ...
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم سیزده

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: هومن سیدی
۲,۰۰۰ تومان
خرید

انیمیشن در مسیر باران

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد کاتبی / ن: سعید تشکری و مهدی سیم‌ریز
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم لس آنجلس تهران

۱٫۴
⭐︎ ک: تینا پاکروان / ن: تینا پاکروان، آنالی اکبری
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم خانم یایا

۲٫۲
⭐︎ ن و ک: عبدالرضا کاهانی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم آپاندیس

۳٫۰
⭐︎ ن و ک: حسین نمازی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم لونه زنبور

۲٫۹
⭐︎ ک: برزو نیک نژاد
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کلاس هنرپیشگی

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: علیرضا داودنژاد
۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم جدایی نادر از سیمین

۴٫۵
⭐︎ ن و ک: اصغر فرهادی
۱,۵۰۰ تا ۲,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم صفر تا سکو

۴٫۳
⭐︎ ک: سحر مصیبی
۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ترانه

۳٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی صاحبی
۳,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم ازدواج به سبک ایرانی

۰٫۰
⭐︎ ک: حسن فتحی
۱,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم قهرمانان کوچک

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین قناعت
۲,۰۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم همه چیز برای فروش

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: امیر حسین ثقفی
۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم هفت ماهگی

۲٫۵
⭐︎ ن و ک: هاتف علیمردانی
۳,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان
خرید

فیلم هت‌تریک

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: رامتین لوافی
۵,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم تگزاس ۲

۲٫۷
⭐︎ ک: مسعود اطیابی / ن: حمزه صالحی
خرید

همه دانلود فیلم‌ و سریال‌ »

گردش‌ها
ظرفیت محدود است.

گردش تمدن ایران از تاریخ باستان تا قاجار

۰٫۰
📅︎ جمعه ۱۰ آبان ساعت ۰۹:۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
مهلت ثبت نام: تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

۰٫۰
📅︎ نوروز ۹۹
خرید بلیت
حضور در این سفر برای افراد زیر ۱۸ سال و بیماران قلبی توصیه نمی‌شود.

گردش روستای برز |باورها و خرافه‌های ترسناک همراه با تماشای فیلم|

۰٫۰
📅︎ چهارشنبه ۱۵ تا ۱۶ آبان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

رویداد دورهمی شبی در «روسیه»

۰٫۰
📅︎ سه‌شنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۰۰
رزرو رایگان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ از مهر ۹۸ - روزهای زوج: ساعت ۱۷ تا ۲۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

گردش گلستان با قطار گردشگری

۰٫۰
📅︎ ۱۴ تا ۱۷ آبان - ۲۸ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸
۱,۰۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دوره آموزشی تئوری، عملی تولید و مدیریت محتوا در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۲۳ آبان تا ۰۸ آذر
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
داشتن یک همراه و بازدید از موزه رایگان است.

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

۰٫۰
📅︎ پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن |ریل‌رو|

۴٫۷
📅︎ هر هفته پنج‌شنبه‌ها ساعت ۰۶:۳۰
۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳ تا ٪۱۲

گردش عمان |کسوف حلقوی|

۰٫۰
📅︎ دوشنبه ۰۲ تا ۰۵ دی
خرید بلیت

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |باغ پرندگان|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۲ آبان ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش بر بلندای بادگیر |یزد|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۲۵ تا ۲۷ مهر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش با ریل تا ساحل |قطار گردشگری ساری|

۰٫۰
📅︎ ۲۴ تا ۲۷ مهر - ۶ تا ۹ آبان ۱۳۹۸
۸۲۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

همه گردش‌ها »

فیلم‌ها

فیلم زنده باد مرگ

۱٫۲
⭐︎ ک: امیر شیرمحمدی / ن: امیر شیرمحدی، میثم عقیقی

فیلم شاه کش

۲٫۱
⭐︎ ک: وحید امیرخانی

فیلم دوباره زندگی

۳٫۷
⭐︎ ک: رضا فهیمی / ن: مجید اسماعیلی پارسا و ...

فیلم کروکودیل

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مسعود تکاور

فیلم زغال

۰٫۰
⭐︎ ک: اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﻧﺻف / ن: اسماعیل منصف

فیلم پیلوت

۲٫۷
⭐︎ ک: ابراهیم ابراهیمیان / ن: ابراهیم ابراهیمیان و محمدعلی ...

فیلم ماجرای نیمروز ۲: رد خون

۲٫۹
⭐︎ ک: محمدحسین مهدویان / ن: ابراهیم امینی و حسین تراب نژاد

فیلم شکستن همزمان بیست استخوان

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: جمشید محمودی

فیلم سفر

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد الدراجی

فیلم سال دوم دانشکده من

۲٫۱
⭐︎ ک: رسول صدرعاملی / ن: پرویز شهبازی

فیلم زنانی با گوشواره های باروتی

۳٫۷
⭐︎ ک: رضا فرهمند

فیلم درخونگاه

۳٫۰
⭐︎ ک: سیاوش اسعدی / ن: نیما نادری و سیاوش اسعدی

مستند مهین

۳٫۴
⭐︎ ک: محمدحسین حیدری / ن: مهدی اسدزاده

فیلم گندم

۰٫۰
⭐︎ ک: سمیح کاپلان اوغلو / ن: سمیح کاپلان اوغلو، لیلا ایپکچی

فیلم صدای آهسته

۳٫۴
⭐︎ ک: افشین هاشمی / ن: محمد رضایی‌راد

فیلم های کوتاه پنجگاه

۲٫۳
⭐︎ ک: شهرزاد دادگر، آرش محمودی، ...

فیلم کتاب آشپزی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سیاوش افشار

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Green Book

۰٫۰
📍︎ پردیس سینمایی قلهک
📅︎ سه‌شنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۴:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

فیلم مردی بدون سایه

۱٫۷
⭐︎ ن و ک: علیرضا رئیسیان

مستند زیر صفر مرزی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی افشارنیک

فیلم آبی به رنگ آسمان

۰٫۰
⭐︎ ک: امیر رفیعی / ن: خشایار الوند

فیلم سورنجان

۳٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا رسولی / ن: صحرا رمضانیان

فیلم تمام چیزهایی که جایشان خالی‌ست

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: زینب تبریزی

فیلم مسخره‌باز

۴٫۳
⭐︎ ن و ک: همایون غنی زاده

مجموعه ۸۸ دقیقه (۵ فیلم کوتاه)

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد مهدی باقری، صادق جوادی، ...

فیلم کلوپ همسران

۲٫۶
⭐︎ ک: مهدی صباغ زاده

همه فیلم‌ها »

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه گستره کویر

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نگاهی از بیرون

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۳۰ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منتخب نسل نو

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بوم‌نگاری

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۲ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه روزنامه ایران

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید ملکی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۶ مهر تا ۲۰ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت بی‌جان

۰٫۰
📍︎ گالری ژینوس
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چالش عناصر

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۵ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خودنگاره

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منهای دیروز

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه هشتاد سال جواد مجابی

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار نقاشی مفاخر هنرهای تجسمی ایران

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ ۱۲ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه گفتگو با مغاگ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روح دوران

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنرمندان جوان

۰٫۰
📍︎ گالری طراحی هنر
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنگ عشق

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنج فیلی

۰٫۰
📍︎ گالری آ - سالن شماره ۲
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی‌زادگاه

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هو

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه قاب دیگر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه روزگرد

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار قدرت‌الله عاقلی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه کپی برابر اصل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دشتهایی چه فراخ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه مسخ تاریخ

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کنرو ایزو

۳٫۷
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۰۵ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ایران از دریچه چشم هما

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ ۰۷ تا ۳۰ مهر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه سماع شکسته

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ ۱۸ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مواجهه/مواجهه

۰٫۰
📍︎ اتاق برق
📅︎ ۱۹ مهر تا ۲۶ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کرم خراط

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۰۵ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه می عشق

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جا

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویارویی ۲

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه منظر گم

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گویای خموش

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار وریا هاشمی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شهر فیل

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۶ مهر تا ۱۳ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انباشت

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۴ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من خودم را پوشیدم

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار مونا پاد ۱۳۹۸ - ۱۳۸۵

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در این اطراف جنگی نیست

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه افق رویداد

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خطوط منقطع-خطوط ممتد

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مهر عاشقان

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه گفتگو: نادیده ده ساله

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تهران دیدن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

همه نمایشگاه‌ها »

همایش و کارگاه‌ها

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

۰٫۰
📍︎ مکتب تهران
📅︎ آغاز دوره از نیمه‎ی دوم آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

۰٫۰
📍︎ مکتب تهران
📅︎ آغاز دوره از نیمه‎ی دوم آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
شهریه به صورت ماهانه دریافت می شود که ماهیانه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است و ماه اول با تخفیف ویژه از تیوال به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان می باشد.

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

۰٫۰
📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۳۰ مهر تا ۲۵ بهمن
۱۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

وبینار تخصصی بورس

۰٫۰
📅︎ سه‌شنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه عکاسی مقدماتی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
📅︎ ۰۸ آبان تا ۱۸ دی ساعت ۱۷:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
پیش پرداخت ثبت‌نام ۵۰۰ هزار تومان از تیوال

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

۰٫۰
📍︎ موسسه هلیا فیلم
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۶ دی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی فشرده و آزاد فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی (مقدماتی و پیشرفته)

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی و هنری سروای باران
📅︎ شروع دوره از نیمه اول مهر
۹۰۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
مبلغ پیش پرداخت اینترنتی ۲۰۰،۰۰۰ تومان می‌باشد.

دوره آموزشی اسطوره شناسی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
📅︎ از ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

۰٫۰
📍︎ مکتب تهران
📅︎ آغاز دوره از نیمه‎ی دوم آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه مبانی فیلمسازی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
📅︎ ثبت‌نام دوره پاییز
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی افترافکتز برای سینماگران و عکاسان

۰٫۰
📍︎ آکادمی هنرهای معاصر
📅︎ ۲۸ مهر تا ۲۲ دی ساعت ۱۴:۳۰
۸۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نمایش رادیویی: از متن تا اجرا

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی پارد
📅︎ شروع دوره: ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۱۷:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کنفرانس ملی مالیات (اولین دوره)

۰٫۰
📍︎ مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
📅︎ جمعه ۱۵ آذر ساعت ۰۸:۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
شیوه پرداخت به صورت اقساط: ۵۰۰ هزار تومان به صورت پیش‌پرداخت و صورت‌بندی چهار قسط برای باقی‌ماندۀ مبلغ

کارگاه مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: از ایده تا فیلم کوتاه

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی پارد
📅︎ شروع دوره: ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۱۷:۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
شهریه دوره ۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان است و مبلغ پیش پرداخت ۳۵۰،۰۰۰ تومان است.

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

۰٫۰
📍︎ آکادمی تخصصی و هنری راما - میدان فاطمی
📅︎ ۰۲ آبان تا ۱۵ آذر ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۴:۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی کلیدهای فهم تاریخ ایران - فصل سوم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

۰٫۰
📅︎ از ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸؛ هر دوشنبه، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰
۵۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
آخرین مهلت ثبت‌نام: ۱۶ آبان‌ماه

کارگاه نگارش نقد فیلم

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی پارد
📅︎ شروع دوره: ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
📅︎ ثبت‌نام دوره پاییز
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
شهریه کل دوره ۸۰۰،۰۰۰ تومان است و مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ تومان پیش پرداخت است.

کارگاه نمایشنامه ‏نویسی، شناخت درام

۰٫۰
📍︎ موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
شهریه کل دوره ۸۰۰،۰۰۰ تومان است و مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ تومان پیش پرداخت است.

کارگاه داستان نویسی

۰٫۰
📍︎ موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
📅︎ ۱۵ مهر تا ۲۱ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه آشنایی با ژانرهای سینمایی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ ۳۰ مهر تا ۱۲ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
📅︎ ثبت‌نام دوره پاییز ساعت ۱۶:۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته: از ایده تا فیلم بلند

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی پارد
📅︎ ۱۸ آبان تا ۲۶ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی روایت در مجموعه عکس

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
📅︎ ۰۴ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

ورکشاپ یک روزه طراحی فیگوراتیو و آناتومی در طراحی لباس

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
📅︎ شنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی و هنری برگ
📅︎ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی لذت فیلم‌سازی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی پارد
📅︎ ۲۰ آبان تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

۰٫۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید

دوره آموزشی تاریخ غیررسمی سینمای جهان

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ ۳۰ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نمایشنامه نویسی (از مبتدی تا پیشرفته | تمامی اصول نمایشنامه نویسی)

۰٫۰
📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۰۱ آبان تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
۷۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

همه همایش و کارگاه‌ها »