کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال جشنواره فیلم کوتاه تهران، دوره سی و ششم | آواها | روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره ششم
S3 : 21:39:38 | com/org
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره ششم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره ششم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: امیر مهران، بهرام عظیمی، امین اکتسابی بناب، لیدا فضلی

درباره فیلم های: اپیلوگ

مهشاد حجتی
۲۴ آبان ۱۳۹۸