آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره فیلم کوتاه تهران، دوره سی و ششم | آواها | روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره دوم
S3 : 05:35:57 | com/org
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره دوم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره دوم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: رضا نجاتی، محمد جواد خورشا، حامد پریزاده، کاوه جاهد، ریبوار محمودپور

درباره فیلم های: شوفر، اجباری، تاناکورا، ژوان، گامی برای رفتن

مهشاد حجتی
۲۰ آبان ۱۳۹۸