تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و هفتم | آواها | روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره هفتم
S3 : 14:41:16
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره هفتم | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

شماره هفتم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: رضا فرهمند، مهدی زمین پرداز، سام درخشانی

درباره فیلم های: نت های مسی یک رویا، دیدن این فیلم جرم است، پالتو شتری

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷