تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و هفتم | آواها | روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره ششم
S3 : 14:46:04
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره ششم | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

شماره ششم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو کننده:
 نازنین موسوی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷