کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سعید تقوایی
S3 : 03:04:06 | com/org
نمایش آخرین نبرد | گفتگوی تیوال با سعید تقوایی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سعید تقوایی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش آخرین نبرد
حسین کوهی
۲۰ شهریور ۱۳۹۶