تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی مشهور
S3 : 17:34:23
نمایش خاموشخانه | گفتگوی تیوال با مهدی مشهور | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی مشهور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش خاموشخانه
۱۴ آبان ۱۳۹۷