تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با داوود پورحمزه
S3 : 17:38:08
نمایش ابوالهول | گفتگوی تیوال با داوود پورحمزه  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با داوود پورحمزه / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

درباره نمایش ابوالهول
۱۲ آبان ۱۳۹۷