تیوال | آواها
S3 : 09:50:07
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره مونولوگ نقل مکان i
گفتگوی تیوال با امیر شمس | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر شمس

گفتگوی تیوال با امیر شمس / بازیگر.

۱۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مونولوگ نقل مکان i
گفتگوی تیوال با فاطمه محمودی | عکس
» گفتگوی تیوال با فاطمه محمودی

گفتگوی تیوال با فاطمه محمودی / نویسنده و کارگردان.

۱۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زیراکس i
گفتگوی تیوال با علی اصغر دشتی | عکس
» گفتگوی تیوال با علی اصغر دشتی

گفتگوی تیوال با علی اصغر دشتی / کارگردان.

۱۳ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با فرشاد یاری | عکس
» گفتگوی تیوال با فرشاد یاری

گفتگوی تیوال با فرشاد یاری / کارگردان.

۱۴ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لرز i
گفتگوی تیوال با داریوش علیزاده | عکس
» گفتگوی تیوال با داریوش علیزاده

گفتگوی تیوال با داریوش علیزاده / نویسنده و کارگردان.

۱۵ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گرگ ها در آشپزخانه i
گفتگوی تیوال با آرمان شیرالی نژاد  | عکس
» گفتگوی تیوال با آرمان شیرالی نژاد

گفتگوی تیوال با آرمان شیرالی نژاد / کارگردان.

۱۶ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مدرسه پینوکیو i
گفتگوی تیوال با آرش سنجابی | عکس
» گفتگوی تیوال با آرش سنجابی

گفتگوی تیوال با آرش سنجابی / نویسنده و کارگردان.

۱۷ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رقص کاغذپاره‌ها i
گفتگوی تیوال با مهران دهقانی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهران دهقانی

گفتگوی تیوال با مهران دهقانی / کارگردان.

۱۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سوگ جامه i
گفتگوی تیوال با میثم عباسی | عکس
» گفتگوی تیوال با میثم عباسی

گفتگوی تیوال با میثم عباسی / نویسنده و کارگردان.

۱۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ادیپوس i
گفتگوی تیوال با مرتضی صفری | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضی صفری

گفتگوی تیوال با مرتضی صفری / کارگردان.

۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش والس تصادفی i
گفتگوی تیوال با محمدحسین صادق زاده مقدم  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدحسین صادق زاده مقدم

گفتگوی تیوال با محمدحسین صادق زاده مقدم / کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش م (میم) i
گفتگوی تیوال با بهنام شریفی  | عکس
» گفتگوی تیوال با بهنام شریفی

گفتگوی تیوال با بهنام شریفی / نویسنده و کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند پروژه ازدواج i
گفتگوی تیوال با حسام اسلامی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حسام اسلامی

گفتگوی تیوال با حسام اسلامی / کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند خط باریک قرمز i
گفتگوی تیوال با فرزاد خوشدست | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزاد خوشدست

گفتگوی تیوال با فرزاد خوشدست / کارگردان.

۲۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند مهمانشهر i
گفتگوی تیوال با مهدی سقط چی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی سقط چی

گفتگوی تیوال با مهدی سقط چی / کارگردان.

۲۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند عالیجناب i
گفتگوی تیوال با سجاد ایمانی | عکس
» گفتگوی تیوال با سجاد ایمانی

گفتگوی تیوال با سجاد ایمانی / کارگردان.

۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدرضا خوش فرمان | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا خوش فرمان

گفتگوی تیوال با محمدرضا خوش فرمان / کارگردان.

۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند کوتاه پنهان i
گفتگوی تیوال با شیرین برق نورد  | عکس
» گفتگوی تیوال با شیرین برق نورد

گفتگوی تیوال با شیرین برق نورد / کارگردان.

۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند قصه دختران فروغ i
گفتگوی تیوال با خاطره حناچی | عکس
» گفتگوی تیوال با خاطره حناچی

گفتگوی تیوال با خاطره حناچی / کارگردان.

۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند آدور i
گفتگوی تیوال با محمدصادق اسماعیلی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدصادق اسماعیلی

گفتگوی تیوال با محمدصادق اسماعیلی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید