تیوال | آواها
T1 : 04:21:21
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش بلافیگورا
گفتگوی تیوال با سعید دشتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید دشتی

گفتگوی تیوال با سعید دشتی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
مهدی حسین مردی و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بر فراز برجکها
گفتگوی تیوال با سعید تقوایی | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید تقوایی

گفتگوی تیوال با سعید تقوایی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ابلوموف‎
گفتگوی تیوال با سیاوش بهادری راد  | عکس
» گفتگوی تیوال با سیاوش بهادری راد

گفتگوی تیوال با سیاوش بهادری راد / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رویای آمریکایی
گفتگوی تیوال با آیلین کیخایی | عکس
» گفتگوی تیوال با آیلین کیخایی

گفتگوی تیوال با آیلین کیخایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش در
گفتگوی تیوال با شهاب مهربان  | عکس
» گفتگوی تیوال با شهاب مهربان

گفتگوی تیوال با شهاب مهربان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نوبت یعنی بعدی
گفتگوی تیوال با مرتضی شاه کرم | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضی شاه کرم

گفتگوی تیوال با مرتضی شاه کرم / نویسنده و  کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لولیتا
گفتگوی تیوال با بهنام احمدی  | عکس
» گفتگوی تیوال با بهنام احمدی

گفتگوی تیوال با بهنام احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۳ روز پیش، دوشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تئاتر بازی
گفتگوی تیوال با ایلناز شعبانی | عکس
» گفتگوی تیوال با ایلناز شعبانی

گفتگوی تیوال با ایلناز شعبانی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هملت دبستانی
گفتگوی تیوال با آریا افشاری و هلن مرسلی | عکس
» گفتگوی تیوال با آریا افشاری و هلن مرسلی

گفتگوی تیوال با آریا افشار و هلن مرسلی / کارگردانان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۳ روز پیش، دوشنبه
آریا افشار این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمد صدیقی مهر | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد صدیقی مهر

گفتگوی تیوال با محمد صدیقی مهر / بازیگر.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با آیه کیان پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با آیه کیان پور

گفتگوی تیوال با آیه کیان پور / بازیگر.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۳ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره دهم | عکس
» روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره دهم

شماره دهم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با  بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران

گفتگو با هنرمندان: شراره سلیم بیات

درباره نمایش های:  یک تا ده دقیقه

اجرا: حسین کوهی

 

۲۶ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چشم ها
گفتگوی تیوال با حمید دادگر  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید دادگر

گفتگوی تیوال با حمید دادگر / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۵ اردیبهشت
مهدی حسین مردی، مهرداد کیا و سینا بنام این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با علیرضا ناصحی | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا ناصحی

گفتگوی تیوال با علیرضا ناصحی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۵ اردیبهشت
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره نهم | عکس
» روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره نهم

شماره نهم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با  بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران

گفتگو با هنرمندان: پویا چوداریان، ماه منیر موسوی، امیر نوروزی

درباره نمایش های:  نامفهوم، چشمش به دشت باز، لانچر

 

اجرا: حسین کوهی

گفتگوکننده ها: مهشاد حجتی، نازنین موسوی

۲۵ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره هشتم | عکس
» روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره هشتم

شماره هشتم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با  بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران

گفتگو با هنرمندان: فریبا امینیان، کیان امیری، وحید رضاخانلو، نازنین بهرام

درباره نمایش های:  ایستگاه بعدی، اکوسیستم، ویتسک، لغزش آنی کلام

 

اجرا: حسین کوهی

گفتگوکننده ها: مهشاد حجتی، نازنین موسوی

۲۵ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره هفتم | عکس
» روزانه بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران، شماره هفتم

شماره هفتم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با  بیست و یکیمن جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران

گفتگو با هنرمندان: گائل شایا، کیارش افرومند، علی میری

درباره نمایش های: بدن های عمومی، هملت، اصی لا


اجرا:
 حسین کوهی

گفتگوکننده ها: نازنین موسوی

۲۳ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دده خانم
گفتگوی تیوال با جواد عاطفه | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد عاطفه

گفتگوی تیوال با جواد عاطفه / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۳ اردیبهشت
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خنکای ختم خاطره
گفتگوی تیوال با حامد ادوای | عکس
» گفتگوی تیوال با حامد ادوای

گفتگوی تیوال با حامد ادوای / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۳ اردیبهشت
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش یک تشریفات ناب
گفتگوی تیوال با علی ضیایی | عکس
» گفتگوی تیوال با علی ضیایی

گفتگوی تیوال با علی ضیایی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۳ اردیبهشت
مهدی حسین مردی و zateziba این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید