تیوال | آواها
S1 : 03:47:28
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
گفتگوی تیوال با آناهیتا قرچه | عکس
» گفتگوی تیوال با آناهیتا قرچه

گفتگوی تیوال با آناهیتا قرچه / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۶ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با امیر بهاور اکبرپور دهکردی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر بهاور اکبرپور دهکردی

گفتگوی تیوال با امیر بهاور اکبرپور دهکردی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۷ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سارا مخاوات | عکس
» گفتگوی تیوال با سارا مخاوات

گفتگوی تیوال با سارا مخاوات / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۸ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دختر یانکی i
گفتگوی تیوال با روزبه شفیعی  | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه شفیعی

گفتگوی تیوال با روزبه شفیعی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۴ روز پیش، چهارشنبه
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عقیم i
گفتگوی تیوال با علیرضا معروفی | عکس
» گفتگوی تیوال با علیرضا معروفی

گفتگوی تیوال با علیرضا معروفی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

مهدی یوردخانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پرونده شماره ۸۱ i
گفتگوی تیوال با امیرمحمد مهاجری  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرمحمد مهاجری

گفتگوی تیوال با امیرمحمد مهاجری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عشق لرزه i
گفتگوی تیوال با آیلار نوشهری  | عکس
» گفتگوی تیوال با آیلار نوشهری

گفتگوی تیوال با آیلار نوشهری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خونه قمر خانم i
گفتگوی تیوال با شهناز روستایی  | عکس
» گفتگوی تیوال با شهناز روستایی

گفتگوی تیوال با شهناز روستایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خواستگاری i
گفتگوی تیوال با مسعود براهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با مسعود براهیمی

گفتگوی تیوال با مسعود براهیمی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هملت i
گفتگوی تیوال با علی افضل | عکس
» گفتگوی تیوال با علی افضل

گفتگوی تیوال با علی افضل / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با مزدا انصاری  | عکس
» گفتگوی تیوال با مزدا انصاری

گفتگوی تیوال با مزدا انصاری / نوازنده و تنظیم کننده.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با غلامرضا رضایی | عکس
» گفتگوی تیوال با غلامرضا رضایی

گفتگوی تیوال با غلامرضا رضایی / خواننده.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ویتسک i
گفتگوی تیوال با سینا احمدی  | عکس
» گفتگوی تیوال با سینا احمدی

گفتگوی تیوال با سینا احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مرگ مى آید i
گفتگوی تیوال با محمد کرمی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد کرمی

گفتگوی تیوال با محمد کرمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شب بخیر جناب کنت i
گفتگوی تیوال با مصطفی نیک امجاد | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی نیک امجاد

گفتگوی تیوال با مصطفی نیک امجاد / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

مصطفی نیک امجاد این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ناتمام i
گفتگوی تیوال با پیمان یاحقی و پیمان می آبادی  | عکس
» گفتگوی تیوال با پیمان یاحقی و پیمان می آبادی

گفتگوی تیوال با پیمان یاحقی و پیمان می آبادی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خدای کشتار i
گفتگوی تیوال با مریم مختاری مقدم | عکس
» گفتگوی تیوال با مریم مختاری مقدم

گفتگوی تیوال با مریم مختاری مقدم / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش غرب غم‌زده i
گفتگوی تیوال با دانیال نمازی  | عکس
» گفتگوی تیوال با دانیال نمازی

گفتگوی تیوال با دانیال نمازی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش غرب غم‌زده i
گفتگوی تیوال با سارنگ بهمنی | عکس
» گفتگوی تیوال با سارنگ بهمنی

گفتگوی تیوال با سارنگ بهمنی / بازیگر.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید