تیوال | آواها
T1 : 23:59:58
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
» گفتگوی تیوال با ناصر شفق

گفتگوی تیوال با ناصر شفق / تهیه کننده.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با فرشاد پیوس

گفتگوی تیوال با فرشاد پیوس / مهمان جشنواره.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با علی انصاریان

گفتگوی تیوال با علی انصاریان / مهمان جشنواره.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با دکتر عبدالحمید احمدی

گفتگوی تیوال با دکتر عبدالحمید احمدی / معاون فرهنگی وزارت ورزشی.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با احسان منبتی

گفتگوی تیوال با احسان منبتی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مهدی چاوشی

گفتگوی تیوال با مهدی چاوشی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با فرناز امینی

گفتگوی تیوال با فرناز امینی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با سیاوش حقیقی

گفتگوی تیوال با سیاوش حقیقی / تهیه کننده سینما و عضو هیات داوری بخش مستند.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با علی رویین تن

گفتگوی تیوال با علی رویین تن / عضو هیات انتخاب و داوری بخش سینمایی و داستانی کوتاه و بلند.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جنگ کثیف
» گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی

گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی

گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش داخائو
» گفتگوی تیوال با شهرام ابوالقاسمی

گفتگوی تیوال با شهرام ابوالقاسمی / نویسنده و کارگردان.

 گفتگو کننده: حسین کوهی 

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش داخائو
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا هدایتی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا هدایتی / بازیگر.

 گفتگو کننده: حسین کوهی 

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مرگ در می زند
» گفتگوی تیوال با نیلوفر تاجیک

گفتگوی تیوال با نیلوفر تاجیک / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گوریل پشمالو
» گفتگوی تیوال با غلامرضا مشیری

گفتگوی تیوال با غلامرضا مشیری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مکبث
» گفتگوی تیوال با معصومه رضایی

گفتگوی تیوال با معصومه رضایی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جوحی و کدخدا
» گفتگوی تیوال با جواد انصافی

گفتگوی تیوال با جواد انصافی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش درای کانتی
» گفتگوی تیوال با امیر پشلنگ

گفتگوی تیوال با امیر پشلنگ / کارگردان.

 گفتگو کننده: حسین کوهی 

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لاسارو
» گفتگوی تیوال با مسعود رایگان

گفتگوی تیوال با مسعود رایگان / کارگردان.

 گفتگو کننده: حسین کوهی 

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لاسارو
» گفتگوی تیوال با بانیپال شومون

گفتگوی تیوال با بانیپال شومون / بازیگر.

 گفتگو کننده: حسین کوهی 

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید