تیوال | آواها
S3 : 18:06:51
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش آشغال مانده‌ها i
گفتگوی تیوال با نجلا نظریان | عکس
» گفتگوی تیوال با نجلا نظریان

گفتگوی تیوال با نجلا نظریان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۳ ساعت پیش
مهدی حسین مردی، سعید، مجتبی مهدی زاده و محمد لهاک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با صالح علوی زاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با صالح علوی زاده

گفتگوی تیوال با صالح علوی زاده / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ ساعت پیش
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زمستان i
گفتگوی تیوال با محمد نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد نژاد

گفتگوی تیوال با محمد نژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۵ ساعت پیش
محمد لهاک و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش همین حوالی i
گفتگوی تیوال با رضا بهرامی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا بهرامی

گفتگوی تیوال با رضا بهرامی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۶ ساعت پیش
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سیزده i
گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی

گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

محمد لهاک، پریچهر ژیان، بهناز و علی ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد، شماره دوم | عکس
» روزانه چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد، شماره دوم

شماره دوم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد

گفتگو با داوران جشنواره رشد: گانگ لیان فنگ، فدی ابی سمیر، الیف ارگوزن، استفان مازوویچ

گفتگو کننده: محمد عسگری

محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد، شماره نخست | عکس
» روزانه چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد، شماره نخست

شماره نخست مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد

گفتگو با هنرمندان: احسان کمالی، پدیده برومند تهرانی، داریوش اسکویی، ابوالفضل حسینی پور

درباره فیلم های: قارلاواج، بدون غلط، انیمیشن باربر، پناه

گفتگو کننده: محمد عسگری

۲ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ماداگاسکار i
گفتگوی تیوال با نوید فرح مرزی | عکس
» گفتگوی تیوال با نوید فرح مرزی

گفتگوی تیوال با نوید فرح مرزی / کارگردان.

گفتگو کننده:  رسول حسینی

۲ روز پیش، یکشنبه
الهام نظری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خروج ممنوع i
گفتگوی تیوال با گیتی قاسمی | عکس
» گفتگوی تیوال با گیتی قاسمی

گفتگوی تیوال با گیتی قاسمی / کارگردان.

گفتگو کننده:  پرند محمدی

۳ روز پیش، شنبه
Marillion، ستاره دهقانی، مهدی حسین مردی، بهاره گراوندی، محمد لهاک و سایه * این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زندگی در تیاتر i
گفتگوی تیوال با حنیف سلطانی سروستانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حنیف سلطانی سروستانی

گفتگوی تیوال با حنیف سلطانی سروستانی / کارگردان.

گفتگو کننده:  حسین کوهی

۳ روز پیش، شنبه
سایه * این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش باد می وزد i
گفتگوی تیوال با امیر نجفی  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر نجفی

گفتگوی تیوال با امیر نجفی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۳ روز پیش، شنبه
سایه * این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش توهم یک نویسنده i
گفتگوی تیوال با هدایت نیکو  | عکس
» گفتگوی تیوال با هدایت نیکو

گفتگوی تیوال با هدایت نیکو / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۳ روز پیش، شنبه
سایه * این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جان گابریل بورکمان i
گفتگوی تیوال با سعید کریمی | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید کریمی

گفتگوی تیوال با سعید کریمی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هدرون i
گفتگوی تیوال با هادی طالبی | عکس
» گفتگوی تیوال با هادی طالبی

گفتگوی تیوال با هادی طالبی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
 گفتگوی تیوال با thomas hirgorom  | عکس
» گفتگوی تیوال با thomas hirgorom

 گفتگوی تیوال با thomas hirgorom / کارگردان.

گفتگو کننده:  مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کودک مدفون i
گفتگوی تیوال با نیما ذاکر | عکس
» گفتگوی تیوال با نیما ذاکر

گفتگوی تیوال با نیما ذاکر / کارگردان.

گفتگو کننده:  رسول حسینی

مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش از کجا اومدیم i
گفتگوی تیوال با محمد عاقبتی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد عاقبتی

گفتگوی تیوال با محمد عاقبتی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

زهره مقدم و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش قبس i
گفتگوی تیوال با مسعود ترابی | عکس
» گفتگوی تیوال با مسعود ترابی

گفتگوی تیوال با مسعود ترابی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

مهدی حسین مردی، مهدی (آرش) رزمجو و Marillion این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با marriliis rebane  | عکس
» گفتگوی تیوال با marriliis rebane

گفتگوی تیوال با marriliis rebane / کارگردان.

گفتگو کننده:  مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره چهارم | عکس
» روزانه سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره چهارم

شماره چهارم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با  سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: ابراهیم فرمانی، رضا رباط جزی، فرشید ایوبی نژاد، رشاد معینی، شهرام خطی، نوید نامی

درباره فیلم های: فنس، زندگی لزج، تنفس، شکستگی، سرسام

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید