تیوال | آواها
T1 : 10:42:15
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره دوم | عکس
» روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره دوم

شماره نخست مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با هفتمین جشنواره تئاتر ثمر

گفتگو با هنرمندان: میلاد اشکالی، نگار مصلحت، وحید دهشکار، وحید قربانی، فرهاد کافی الملک، مریم محمدپور


گفتگو کننده
: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره نخست | عکس
» روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره نخست

شماره نخست مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با هفتمین جشنواره تئاتر ثمر

گفتگو با هنرمندان: رها مقدم، سپیده علی محمدی، ارغوان حامدی مرام، آرین محمدی، آیناز شهابی، سهیل پناهی


گفتگو کننده
: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ارغوان حامدی | عکس
» گفتگوی تیوال با ارغوان حامدی

گفتگوی تیوال با ارغوان حامدی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چهار صندوق
گفتگوی تیوال با مرتضی ظفر و حمیدرضا قدیانی | عکس
» گفتگوی تیوال با مرتضی ظفر و حمیدرضا قدیانی

گفتگوی تیوال با مرتضی ظفر و حمیدرضا قدیانی / کارگردانان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

پرند محمدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش معجزه
گفتگوی تیوال با محمد اعلائی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد اعلائی

گفتگوی تیوال با محمد اعلائی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان

گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان / مدیر جشنواره ثمر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش روح مچاله
گفتگوی تیوال با سید ایمان حسینی  | عکس
» گفتگوی تیوال با سید ایمان حسینی

گفتگوی تیوال با سید ایمان حسینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مزون
گفتگوی تیوال با عادل عزیزنژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با عادل عزیزنژاد

گفتگوی تیوال با عادل عزیزنژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش قوها بر باد سوارند
گفتگوی تیوال با فرشاد مولایی | عکس
» گفتگوی تیوال با فرشاد مولایی

گفتگوی تیوال با فرشاد مولایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شطرنج تقدیر
گفتگوی تیوال با عیسی صیفی  | عکس
» گفتگوی تیوال با عیسی صیفی

گفتگوی تیوال با عیسی صیفی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش این
گفتگوی تیوال با فرهاد کافی الملک | عکس
» گفتگوی تیوال با فرهاد کافی الملک

گفتگوی تیوال با فرهاد کافی الملک / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مصاحبه
گفتگوی تیوال با وحید دهشکار | عکس
» گفتگوی تیوال با وحید دهشکار

گفتگوی تیوال با وحید دهشکار / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کاکل زری گوهر
گفتگوی تیوال با مهشید حسینیان | عکس
» گفتگوی تیوال با مهشید حسینیان

گفتگوی تیوال با مهشید حسینیان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سه بانوی بلند بالا
گفتگوی تیوال با علی زارع | عکس
» گفتگوی تیوال با علی زارع

گفتگوی تیوال با علی زارع / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ژن
گفتگوی تیوال با میلاد سلوکی | عکس
» گفتگوی تیوال با میلاد سلوکی

گفتگوی تیوال با میلاد سلوکی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زن جنگی
گفتگوی تیوال با سهیل پناهی | عکس
» گفتگوی تیوال با سهیل پناهی

گفتگوی تیوال با سهیل پناهی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش باغ وحش شیشه ای
گفتگوی تیوال با شایلین اسدالهی | عکس
» گفتگوی تیوال با شایلین اسدالهی

گفتگوی تیوال با شایلین اسدالهی / بازیگر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با مهدی فرهادی پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی فرهادی پور

گفتگوی تیوال با مهدی فرهادی پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش باغ وحش شیشه ای
گفتگوی تیوال با کیهان پرچمی | عکس
» گفتگوی تیوال با کیهان پرچمی

گفتگوی تیوال با کیهان پرچمی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

کوروش پرچمى این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رویای کتاب
گفتگوی تیوال با مصطفی دلیری | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی دلیری

گفتگوی تیوال با مصطفی دلیری / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید