تیوال | آواها
T1 : 19:39:38
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره مستند کوتاه من می مانم
» گفتگوی تیوال با فاطمه مرزبان

گفتگوی تیوال با فاطمه مرزبان / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی ساعت چهار
» گفتگوی تیوال با عاطفه محرابی

گفتگوی تیوال با عاطفه محرابی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی مانیکور
» گفتگوی تیوال با آرمان فیاض

گفتگوی تیوال با آرمان فیاض / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی آرا
» گفتگوی تیوال با یوسف کارگر

گفتگوی تیوال با یوسف کارگر / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با علیرضا تابش

گفتگوی تیوال با علیرضا تابش / مدیرعامل بنیاد سینمایی فاربی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی مرضیه
» گفتگوی تیوال با درناز حاجی ها

گفتگوی تیوال با درناز حاجی ها / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی هم سایه ها
» گفتگوی تیوال با فرهاد غلامی

گفتگوی تیوال با فرهاد غلامی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی خوابگردها
» گفتگوی تیوال با پویا نبی

گفتگوی تیوال با پویا نبی  / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه تجربی هراش
» گفتگوی تیوال با آذین حمیدنیا

گفتگوی تیوال با آذین حمیدنیا  / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره انیمیشن کوتاه طناب
» گفتگوی تیوال با آذر منصوری

گفتگوی تیوال با آذر منصوری / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی آخر هفته
» گفتگوی تیوال با وحید بمانی

گفتگوی تیوال با وحید بمانی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی تاسوکی
» گفتگوی تیوال با پوریا پیشوایی

گفتگوی تیوال با پوریا پیشوایی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند کوتاه بومرنگ
» گفتگوی تیوال با پدرام ابویی

گفتگوی تیوال با پدرام ابویی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مسعود نجفی

گفتگوی تیوال با مسعود نجفی / مدیر روابط عمومی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی سَس
» گفتگوی تیوال با ارتوران نجفی

گفتگوی تیوال با ارتوران نجفی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند کوتاه جمعه قالی
» گفتگوی تیوال با مهدی اسدی

گفتگوی تیوال با مهدی اسدی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی شب تولد
» گفتگوی تیوال با امید شمس

گفتگوی تیوال با امید شمس / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه تجربی فلت لند
» گفتگوی تیوال با علیرضا کیمنش

گفتگوی تیوال با علیرضا کیمنش / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی باز هم سکوت
» گفتگوی تیوال با راضیه سراجی

گفتگوی تیوال با راضیه سراجی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه تجربی سمفونی شماره ۱۰
» گفتگوی تیوال با آرش امیری

گفتگوی تیوال با آرش امیری / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید