تیوال | آواها
S3 : 15:40:43
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
گفتگوی تیوال با سارا احسان | عکس
» گفتگوی تیوال با سارا احسان

گفتگوی تیوال با سارا احسان / کارگردان.

۵ روز پیش، شنبه
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش منقرض‌شده‌ها i
گفتگوی تیوال با سمیرامیس بابایی | عکس
» گفتگوی تیوال با سمیرامیس بابایی

گفتگوی تیوال با سمیرامیس بابایی / نویسنده و کارگردان.

۶ روز پیش، جمعه
محمد مختاری پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدجواد سجادی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدجواد سجادی

گفتگوی تیوال با محمدجواد سجادی / کارگردان.

۶ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با احسان مالمیر | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان مالمیر

گفتگوی تیوال با احسان مالمیر / نویسنده و کارگردان.

۶ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هیچ چیز جدی نیست i
گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه  | عکس
» گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه

گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه / کارگردان.

۶ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره هفتم | عکس
» روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره هفتم

شماره هفتم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: باران سرمد، نیما رحیم پور، عاطفه مولوی

درباره فیلم های: زرد خالدار، اسباب بازی، وودی آلن

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره ششم | عکس
» روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره ششم

شماره ششم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: امیر مهران، بهرام عظیمی، امین اکتسابی بناب، لیدا فضلی

درباره فیلم های: اپیلوگ

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره پنجم | عکس
» روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره پنجم

شماره پنجم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: سعید نجاتی، علیرضا حسینی، مرجان خسروی، عباس جلالی یکتا، فرخ زارع

درباره فیلم های: دابر، رو یا رو، مادر برفی، ماهیاک

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جایی در میان خوک ها i
گفتگوی تیوال با ایمان اسدی | عکس
» گفتگوی تیوال با ایمان اسدی

گفتگوی تیوال با ایمان اسدی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش وقتی همه خواب بودیم i
گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی

گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دیوار دریا i
گفتگوی تیوال با روزبه زیوری  | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه زیوری

گفتگوی تیوال با روزبه زیوری / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خاموشان i
گفتگوی تیوال با سحر حصاری | عکس
» گفتگوی تیوال با سحر حصاری

گفتگوی تیوال با سحر حصاری / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اوردوز i
گفتگوی تیوال با حامد رحیمی نصر  | عکس
» گفتگوی تیوال با حامد رحیمی نصر

گفتگوی تیوال با حامد رحیمی نصر / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پروفسورها i
گفتگوی تیوال با علی سعید  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی سعید

گفتگوی تیوال با علی سعید / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کد ۱۳ i
گفتگوی تیوال با سوگل جعفری | عکس
» گفتگوی تیوال با سوگل جعفری

گفتگوی تیوال با سوگل جعفری / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سفر خسرو به مسکو i
گفتگوی تیوال با سپهر حیدری نژاد  | عکس
» گفتگوی تیوال با سپهر حیدری نژاد

گفتگوی تیوال با سپهر حیدری نژاد / نویسنده و کارگردان.

سپهر امیدوار این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی قوی تر i
گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی

گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی / کارگردان.

sadra mohamadi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی ریش بُز i
گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی

گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی راز عروسک i
گفتگوی تیوال با سمیه آباده  | عکس
» گفتگوی تیوال با سمیه آباده

گفتگوی تیوال با سمیه آباده / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره چهارم | عکس
» روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره چهارم

شماره چهارم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: عادل تبریزی، علیرضا میرزایی، آرمان خوانساریان، بهناز زحمتکش

درباره فیلم های: ضد ضربه، بند، موناکو، کمدی الهی

هومن بنائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید