تیوال گردشگری | عکس‌ها | پاییز در پایتخت
S3 : 22:12:29

طبیعت در چهار فصل خود جاذبه‌هایی برای انسان دارد. این جاذبه‌ها اگرچه هر سال تکرار می‌شوند، اما همواره تازگی و شگفتی ویژه خود را حفظ کرده و انسان را شگفت‌زده می‌کنند. در این میان پاییز با ریزش برگ‌های زرد و نارنجی همچون گوهری در رکاب سال می‌درخشد. سومین فصل سال که با عنوان فصل برگ‍ریزان شناخته می‌شود.

عکس: سعید سجادی / تسنیم

۱۴ آذر ۱۳۹۷