کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | هنرهای خیابانی با الهام از کرونا
S3 : 18:38:06 | com/org

هنرمندان خیابانی در سرتاسر جهان سعیمی‌کنندتا بحران شیوعکرونارا درپروژه‌هایخلاقانه خود به تصویر بکشند.

نقاشی‌هایدیواری، نقاشی رویشن‌هایساحل،مجسمه‌هاییکهماسک‌هابر روی آنگذاشتهشده‌اند، استادان هنرهای خیابانی حتی در زمان شیوعکرونانیز به خلق آثار زیبای خود ادامهمی‌دهند. در ادامه تصاویری از شهرهای مختلف جهان را مشاهده می‌کنید.

منبع:sputnik

#خونه_بمونیم

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹