آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | بندر بحرکان هندیجان
S3 : 10:39:41 | com/org

بندر صیادی «بحرکان» در مجاورت خلیج فارس و از توابع شهرستان هندیجان استان خوزستان است.

بزرگترین اسکله صیادی ایران با طول تقریبی ۱۵۵۰ متر در بندر صیادی بحرکان قرار دارد و یکی از جاذبه‌های توریستی و تفریحی شهرستان هندیجان نیز به شمار می‌رود. هندیجان دارای بیش از یک هزار قایق صیادی، ۱۶ لنج صیادی و دو بندر صیادی به نام سجافی و بحرکان است. بندر صیادی بحرکان در ۲۰ کیلومتری هندیجان قرار دارد و به عنوان منطقه نمونه ملی گردشگری ثبت شده.اسکله بحرکان صیدگاه میگو (میگو ببری و سفید) و ماهی است و «شوریده بال زرد» هندیجان بسیارمعروف است.

منبع:مرتضی یاقوتی / خبرنگاران

۲۹ تیر ۱۳۹۹