تیوال نمایش توهم یک نویسنده
S3 : 00:08:22
خرید بلیت
۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان تخفیف
  ۱۰ تا ۲۸ آبان
  ۲۱:۰۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: هدایت نیکو
:محمد حسن اسکندری، مجید برومند، نگار عابدین، هومن شجاعی
:هدایت نیکو

: سوگند دریاباری
: غزاله فراهانی
درباره به یک نویسنده با توهم شهرت و نحوه برخورد با خیانت در هرکس و قدرت توهم در یک نویسنده خلاق.

مکان

شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب ابن سینا
تلفن:  ۸۸۳۶۶۳۶۶