تیوال فیلم ترانه تنهایی تهران
S3 : 23:22:32
خـریــــد
۱,۵۰۰ تومان
 بها: ۱,۵۰۰ تومان
: سامان سالور
:بهروز جلیلی، حمید حبیبی فر، مجتبی بیطرفان، مریم صباغیان
:سامان سالور
داستان دو نصاب ماهواره است که یکی مدعی حضور در جنگ است و دیگری مهندس مخابرات بی‌کاری است که از ناچاری روی پشت‌بام خانه‌ها ماهواره نصب می‌کنند. در جریان نصب ماهواره برای این دو شخصیت در شهر بزرگ تهران اتفاقات جدیدی می‌افتد