تیوال کارگاه طراحی حرکت
S3 : 18:24:52
  شنبه ۲۴ تا ۲۹ آذر
  ۱۵:۰۰
  ۳ ساعت
 بها: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان


: محسن گودرزی

اهداف دوره:
رسیدن هنرجویان به طراحی و اجرای پایان دوره در خانه هنر کاج و در صورت بالا بودن کیفیت کار آمادگی جهت اجرای عموم
مبنای این دوره اصول طراحی حرکت و انجام آن بر اساس کتاب طراحی حرکت نوشته ساندراسرنی مینتون میباشد

روزهای برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ به مدت ۱۰ جلسه

شهر:
تهران

مکان

خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک ۱۸، زنگ شماره ۲
تلفن:  ۸۸۳۱۸۳۳۵ ، ۸۸۳۱۶۲۷۰