تیوال فیلم من سیاه پوستم
S3 : 22:35:18
: رفیع پیتز
داستان «من سیاه پوستم» در مورد یک جوان مکزیکی است که بیشتر عمرش را در آمریکا گذرانده و هنگامی که برای دیدن مادرش به مکزیک می آید اجازه بازگشت به امریکا را ندارد