تیوال مستند آهستگی
S3 : 13:49:29

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: یاسر خیر
: یاسر خیر
: بهروز باروج
: اسماعیل منصف
: پژمان خلیلی
: حسن شبانکاره
تشخیص بیماری ام .اس برای رضا درانی، باعث ایجاد تنش درزندگی مشترکش با فرزانه نظری میشود.این تنش با ورود سایراعضای خانواده به آهستگی به بحران بدل میگردد. تصمیم به جدایی یا ماندن، آخرین انتخاب آنها پس از 26سال زندگی مشترک است.
سبک:
مستند