تیوال نمایش شهر تنهایی من
S3 : 15:46:23
  ۰۱ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
  ۲۰:۱۵
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: نوشین تبریزی
: حسن عسگری
: (به ترتیب ورود به صحنه) محسن علیمحمدی، نجمه صفایی، مینو ملکی، حسن عسگری

: محمد وفایی
: حسن عسگری
: نگین احسانی
: حمیدرضا ژاله
: رضا جلالوند، نسرین درویشی
: مرتضی برزگرزادگان، اریک قاراسمیان
: هادی پدرام
: محمد عسگری
: فرتاش شیرازی، وحید بامداد

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش شهر تنهایی من / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته