تیوال فیلم سرو زیر آب
S3 : 22:31:17

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: محمد علی باشه آهنگر
: محمد علی باشه آهنگر- حامد باشه آهنگر
:بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، حسین باشه آهنگر، فرخ نعمتی، هادی قمیشی، سیاوش چراغی پور، حسن نجاریان، حسین فلاح، امیر دلفانی
:سید حامد حسینی
: علیرضا زرین دست
: عباس بلوندی
: حسن نجاریان
راز جهانبخش کرامت فاش می شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو،گودرز، بهرام، جهانگیرو سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهی‌اش و بازگشت آرامش سفر بلندی را آغاز می کند . سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می‌دهد.