آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم نه
S3 : 07:07:57 | com/org
این فیلم روایتگر عکاس جوان و مرموزی است که سالانه هشت جوان را انتخاب کرده و به منطقه ای دورافتاده می برد تا آیین سالانه اش را به جا بیاورد. شخصیت های قصه از سرنوشت هولناکی که انتظارشان را می کشد، بی خبرند.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید