تیوال نمایش مانیفست تلخ به روایت من
S3 : 17:43:07
گروه تیاکال
  ۰۹ تا ۲۵ دی
  ۱۷:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: داریوش کیا
: بهار براتی
: بهار براتی، وحید حاجی زاده

: سروش محمد نیا
: محمدحسین آقایی
: حمید طالبی
: علیرضا ملک پور
: شیدا مرادی خواه
: بهروز فائقیان
: فریبا جدیدی
: شهر آشوب مفتاحی
: پگاه مشتاقی نیا
: ماه گل ملکی
: بهار براتی
: حمید ناصر
: مهران عبدویس
: علیرضا بهرامی زاده
: ابراهیم میرزایی
: بهار براتی
: حمیدرضا طالبی
: حمید ناصر
: امیر خاکی
: ماه گل مالکی، حمیدرضا عادلی
: گروه هنری آرت کات
: میثم زرقانی، محمد سلیمی، مریم میرزایی
: کاظم صادقیه
‬نمایش درباره زندگی و عشق دو هنرمند است که روان پریشی و ایدز روابط بین آنها را به شکل ناباورانه ای پیچیده ساخته است. تا زمانی که زن به رفتار مرد شک می کند اما....

مکان

خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن:  ۶۶۷۲۲۶۲۲ - ۶۶۷۲۴۸۱۵

گزارش تصویر تیوال از نمایش مانیفست تلخ به روایت من / عکاس:‌ سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته