تیوال نمایش خروس زری
S3 : 22:41:44
  ۱۶ تا ۲۵ آذر
  ۱۸:۳۰
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: ساسان قجر
:ساسان قجر، امیرحسین حیدری، متین پور موسوی، عاطفه ایمانی، هادی حبیبی، فاطمه کرمی، زهرا تاراسی، هانیه عمرانی، درسا ریحانی فرد، تینا پرویزی، زینب عماری، علی اکبری، علی کاظمی، آرمان اسدی، نسرین پالیده

: رعنا بهلولی زنجانی
: حمید عزتی کلی
: کیارش میرمحمدرضایی
: احد رمضانلو
: یاسمن سلیمی
: فاطمه کرمی
: امیرحسن حیدری
: عاطفه ایمانی
: هادی حبیبی
: مینا نور علی دخت
: حسین پیرمرادی
: امید گیلک
خروس زری با آواز خواندنش مزاحم حیوانات مزرعه می‌شود که با اعتراض حیوانات مزرعه روبه رو می‌گردد که در این میان سرو کله روباه پیدا می‌شود و ...
دسته‌بندی:
کودک و نوجوان
شهر:
زنجان

مکان

زنجان، خیابان شیخ فضل الله نوری، فرهنگسرای امام خمینی (ره)