تیوال نمایشنامه‌خوانی خانه عروسک
S3 : 18:24:08
  شنبه ۱۷ آذر
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: هنریک ایبسن
: بهاره آقا گل زاده
: مهدی امیری
:یاسمن شمیرانی، علی بهمنی، زیباکاظمی، واروژان فرهادیان، مهدی امیری، هادی آبیاری، محمد جواد سخنور
:مهدی امیری

: محمد جواد سخنور
: علی دانشخواهی
: امیرحسین علی اکبر
در دنیایی که همه نقابی از نیرنگ را به آراستگی روی چهره خود جای دادند، نورای جوان در حال تقلا در منجلابی است که فقظ به نیت نجات شوهرش برای خودش به وجود آورده که در نهایت نقاب‌ها نمایان می‌شود.

مکان

خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن:  ۶۶۷۲۲۶۲۲ - ۶۶۷۲۴۸۱۵