تیوال کنسرت پژوهشی گروه همایون - حسین پرنیا
S3 : 17:31:09
  چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
  ۱۹:۰۰
 بها: ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان


: حسین پرنیا
: ساسان بازگیر
: صایب کاکاوند
: میلاد مرادی
: پژمان پرنیا
: صاحب ابوالقاسمی
: علی انصاری
: حسین رضا اسدی

ردیف ۱ تا ۴: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۱۱: ۶۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان، تالار استاد شهناز
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸