تیوال کنسرت پرواز همای و گروه مستان (بندرعباس)
S3 : 14:46:31
  پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
  ۲۱:۳۰ و ۱۹:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ تومان


همکف:
بلوک A:
ردیف ۱ تا ۲: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۶: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۷ تا ۹: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۱۱: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
بلوک B:
ردیف ۱ تا ۲: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۶: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۷ تا ۹: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۱۱: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
بلوک C:
ردیف ۱ تا ۴: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۸: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۰: ۸۰.۰۰۰ تومان
بلوک D:
ردیف ۱ تا ۴: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۸: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۰: ۸۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۶۰.۰۰۰ تومان

مکان

بندرعباس، بلوار ساحلی، سالن شهید آوینی


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.