تیوال جشنواره هنرهای تجسمی فجر
S3 : 15:45:44
  ۱۱ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
  ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰


: امیرحسین خلیلی

افتتاحیه: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱

 

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس
تلفن:  ۸۸۴۲۳۴۰۰-۸۸۴۳۵۳۳۰